Monthly Archives: jún 2022

Slávnostné ukončenie školského roka 2021/2022.

Je tu deň, keď môžeme sumarizovať a hodnotiť uplynulých desať mesiacov strávených v našej Škole umeleckého priemyslu v Kežmarku. Aj keď sme väčšinu z tohto času mali na tvárach rúška, neboli sme našťastie nútení prejsť na dlhodobú dištančnú formu vyučovania. Občas nás síce zaskočili karantény či izolácie, no tento školský rok sme mohli tráviť v školských laviciach, ateliéroch, za stojanom, […]

Plenér 3.A_ŽDIAR

Krása tatranských hôr očarí vždy a za každého počasia . Či už sú odeté do príjemných farebných závojov, alebo nás obdarúvajú omamným chládkom, ktorý z nich vystupuje po rannom daždi a v teplom počasí, ktoré sme tam mali pomerne celý týždeň, niečo také určite nesklamalo.V Hoteli Magura umiestnenom v Monkovej doline pri Ždiari, kde sa […]

Úspechy našich žiakov

Prešovský samosprávny kraj a Podduklianské osvetové stredisko vo Svidníku zorganizovali v dňoch10. – 11. júna 2022 v priestoroch SNM – Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku už 30. ročník krajskej súťažnej prehliadky amatérskej filmovej tvorby CINEAMA. Táto celoslovenská postupová súťaž, ktorej odborným garantom je Národné osvetové centrum, patrí k vrcholným podujatiam v oblasti amatérskej filmovej tvorby. […]

Cena STANISLAVA KOVALČÍKA za najlepšiu KLAUZÚRNU PRÁCU

Riaditeľka školy, Ing. Marta Perignáthová vyhlásila súťaž o NAJLEPŠIU KLAUZÚRNU PRÁCU v školskom roku 2021/2022. Súťaž je symbolom a pamiatkou na umeleckú činnosť a ľudskosť nášho učiteľa a kolegu Stanislava Kovalčíka. Cenu navrhujú vyučujúci jednotlivých skupín profilových predmetov. 21.06. prebiehal výber tej NAJ. Hodnotiaca komisia to nemala vôbec jednoduché, členovia museli vybrať jednu, jedinú… PODARILO […]

Plavecký a krajinársky kurz 2.A a 2.B – Ľubovnianske kúpele

Dlhú dobu nám nebolo umožnené užívať si spoločné chvíle pri rôznych školských akciách vzhľadom na protipandemické opatrenia a preto bola vidina plaveckého kurzu  v spojitosti s kurzom kresby a maľby v prírode lákavou obmenou klasického vyučovania v triedach. V termíne  od 20.6. do 24.6. sme realizovali spojený plavecký kurz spolu s krajinárskym kurzom, ako tvorivú súčasť vyučovacieho procesu. . Žiaci 2.A a 2.B   plní […]

HEREČKA LUCIA HURAJOVÁ U NÁS V ŠKOLE

17.06. našu školu navštívila divadelná a filmová herečka, ambasádorka najstaršej autorskej literárnej súťaže pre deti a mládež v Kežmarku (Literárny Kežmarok) LUCIA HURAJOVÁ. Beseda, ktorá sa uskutočnila v jedálni školy sa niesla v príjemnej a uvoľnenej atmosfére. Naša vzácna návšteva si po ukončení besedyprezrela školu a stihla povzbudiť žiakov počasklauzúrnych skúšok. Besedu viedol Vladimír Mikolajčík, […]

Obhajoba „klauzúr“

17. 06. 2022 zavŕšili žiaci obhajobu vlastných projektov. „Klauzúrky“ tak ako ich nazývame, máme za sebou. Náročné dni príprav, tvorby, realizácie, písania, pasovania sa s námetom a témou. Žiaci svoje projekty odprezentovali pred komisiami. ĎAKUJEME kolegom za ich trpezlivé vedenie a profesionálny prístup,ktorý vysoko prekonal rámec pracovných povinností. Žiakom blahoželáme k úspešným obhajobám.

Hrad Stará Ľubovňa

V krásny, naozaj horúci, slnečný deň 16. júna 2022 v Starej Ľubovni sme sa my, žiaci 1. ročníka a 3. ročníka KRD spolu s pani učiteľkami Zuzanou Girgášovou a Denisou Mačákovou, zúčastnili na prehliadke hradu a malebného skanzenu s okolím krásnej prírody. Výrečná sprievodkyňa nás previedla priestormi a históriou hradu s bohatým výkladom a občasným […]

KLAUZURKY žiakov 2. a 3. ročníka

V termíne 9. – 15. jún realizovali žiaci druhých a tretích ročníkov vlastný projekt, ktorý poznáme pod názvom klauzúrna práca. Počas piatich dní intenzívnej a tvorivej práce sa žiaci pod vedením svojich učiteľov intenzívne venovali realizácii umeleckých artefaktov, písaniu teoretickej časti, úprave portfólia či príprave na samotnú obhajobu pred komisiou. V každom z našich ateliérov […]