Obhajoba „klauzúr“

17. 06. 2022 zavŕšili žiaci obhajobu vlastných projektov. „Klauzúrky“ tak ako ich nazývame, máme za sebou. Náročné dni príprav, tvorby, realizácie, písania, pasovania sa s námetom a témou. Žiaci svoje projekty odprezentovali pred komisiami.

ĎAKUJEME kolegom za ich trpezlivé vedenie a profesionálny prístup,ktorý vysoko prekonal rámec pracovných povinností. Žiakom blahoželáme k úspešným obhajobám.