Monthly Archives: február 2020

Cechové a remeselné fašiangy

V piatok (21.2.2020) sme sa zúčastnili fašiangového sprievodu na námestí (žiaci prvého ročníka, a pár žiakov z tretieho a štvrtého ročníka). Ráno sme si na prvých dvoch hodinách vybrali kostýmy ( s pomocou pani učiteľky Svitanovej a pani učiteľky Dominikovej). Tie boli vážne rôzne. Od muchotrávky; cez Dlhého, Širokého a Bystrozrakého, šašov až po kostýmy, […]

Spoločne sme ukončili fašiangové obdobie

V utorok (25.2.2020) sme spoločne ukončili fašiangové obdobie. Už od rána bol program veľmi pestrý. Z každej triedy boli  vybraní traja zástupcovia, ktorí sa pred prvou hodinou stretli v jedálni, kde súťažili o najlepšie šišky. Po prvotnom strese (väčšina súťažiacich totiž šišky robila prvýkrát) sa do toho všetci hladko dostali a jedálňou sa rozplývala vôňa […]

Lyžiarky kurz na ŠUP Kežmarok

V pondelokráno sme po chaotickom pobalení všetci nastúpili do autobusu, v ktorom násprivítal náš úžasný Pán šofér. Cesta prešla pomerne rýchlo .Popríchode ku penziónu Sonja sme sa s množstvom batožiny všetci natlačili dochodby, v ktorej sme sa snažili obuť papučky, ktoré do konca týždňa určitenebudeme mať stále obuté všetci. (Prepáčte pani učiteľka Dominiková, že nanich […]

Svet okolo nás, Irán – zahalená krása & Kritickým myslením proti diskriminácii

Všetci vieme, že je lepšie raz vidieť ako stokrát počuť. 17.2. 2020 sme teda vsadili na vizuálne vnemy a navštívili sme filmové predstavenie spojené s besedou v rámci vzdelávacieho projektu Svet okolo nás, Irán – zahalená krása, v KaSke v Kežmarku. Išlo o pútavý spôsob priblíženia spôsobu života v tejto krajine, jeho zvykov, okolitej prírody […]

Cechové a remeselné fašiangy 2020

 Program na nádvorí kežmarského hradu viažuci sa k fašiangom v duchu ľudových zvykov a tradícií našich predkov (tvorivé dielne, kde si bude možné vyrobiť masku, maľovanie, pochovávanie basy, zakončenie programu na hrade vyvesením strašidelnej masky z okna veže (napodobenina rohatého teľaťa), zahájenie sprievodu mestom dobovým richtárom, sprievod mestom (od hradu k radnici) na čele sprievodu […]

Športovec Prešovského samosprávneho kraja 2019

Prešovský samosprávny kraj organizoval v poradí 17. ročník ocenenia Športovec roka PSK. Jednotlivcov a kolektívy, ktoré v roku 2019 dosiahli najvýraznejšie výsledky a uspeli na slovenských, európskych a svetových športoviskách, vybrala odborná komisia zložená z aktívnych novinárov, zástupcov PSK a Krajského športového centra v Prešove. Prešovský samosprávny kraj vyhodnocuje tieto kategórie: Najúspešnejší športovec PSK Najpopulárnejší športovec PSK (internetové hlasovanie) Najúspešnejší znevýhodnený športovec PSK Najúspešnejší športový kolektív […]

Školské kolo: MOJE (NE)ISTOTY 2020

 „Kam sa ponáhľaš!? Zastav sa a všimni si ma… Súťaž moje (NE)istoty prebieha v plnom prúde a my máme školské kolo úspešne za sebou. Komisia sa stretla v priestoroch školskej jedálne 10.2.2020 o 14.00 hod., kde boli inštalované  súťažné práce. Jednotlivé diela boli označené poradovým číslom a názvom diela (pre objektivitu v hodnotení sa neuvádzalo meno žiaka ani vyučujúceho). Členovia […]

Finančná sloboda

5. februára sa žiaci tretieho ročníka zúčastnili aktivity z ekonomiky, na ktorej nám dvaja lektori OVB Mariana a Filip predstavili hru Finančná sloboda. Pri hraní hry nás oboznámili s pravidlami a ukázali nám, aké výdavky a povinnosti z finančného hľadiska sa môžu udiať v rámci nášho života a budúcnosti. V priebehu hry nás sprevádzali rôzne udalosti, pre ktoré sme museli hľadať riešenia, aby […]

Natáčanie trikových záberov v Bratislave: Perinbaba 2

Vyučujúci predmetu videotvorba Mgr. Art. Lukáš Marhefka, odborník z praxe a pomocný režisér pána Juraja Jakubiska, pozval svojich žiakov na natáčanie trikových záberov známeho slovenského filmu Perinbaba 2. Žiaci 4.B v doprovode p.uč. Hončárovej navštívili 4. februára Bratislavu. Videli sme prácu rovno na „pľaci“, zelené pozadie, opakované natáčania scén, (kým nebol p. režisér spokojný), prácu majstra pre […]