Monthly Archives: február 2020

Cechové a remeselné fašiangy

V piatok (21.2.2020) sme sa zúčastnili fašiangového sprievodu na námestí (žiaci prvého ročníka, a pár žiakov z tretieho a štvrtého ročníka). Ráno sme si na prvých dvoch hodinách vybrali kostýmy ( s pomocou pani učiteľky Svitanovej a pani učiteľky Dominikovej). Tie boli vážne rôzne. Od muchotrávky; cez Dlhého, Širokého a Bystrozrakého, šašov až po kostýmy, […]

Spoločne sme ukončili fašiangové obdobie

V utorok (25.2.2020) sme spoločne ukončili fašiangové obdobie. Už od rána bol program veľmi pestrý. Z každej triedy boli  vybraní traja zástupcovia, ktorí sa pred prvou hodinou stretli v jedálni, kde súťažili o najlepšie šišky. Po prvotnom strese (väčšina súťažiacich totiž šišky robila prvýkrát) sa do toho všetci hladko dostali a jedálňou sa rozplývala vôňa […]

Lyžiarky kurz na ŠUP Kežmarok

V pondelokráno sme po chaotickom pobalení všetci nastúpili do autobusu, v ktorom násprivítal náš úžasný Pán šofér. Cesta prešla pomerne rýchlo .Popríchode ku penziónu Sonja sme sa s množstvom batožiny všetci natlačili dochodby, v ktorej sme sa snažili obuť papučky, ktoré do konca týždňa určitenebudeme mať stále obuté všetci. (Prepáčte pani učiteľka Dominiková, že nanich […]

Svet okolo nás, Irán – zahalená krása & Kritickým myslením proti diskriminácii

Všetci vieme, že je lepšie raz vidieť ako stokrát počuť. 17.2. 2020 sme teda vsadili na vizuálne vnemy a navštívili sme filmové predstavenie spojené s besedou v rámci vzdelávacieho projektu Svet okolo nás, Irán – zahalená krása, v KaSke v Kežmarku. Išlo o pútavý spôsob priblíženia spôsobu života v tejto krajine, jeho zvykov, okolitej prírody […]

Cechové a remeselné fašiangy 2020

 Program na nádvorí kežmarského hradu viažuci sa k fašiangom v duchu ľudových zvykov a tradícií našich predkov (tvorivé dielne, kde si bude možné vyrobiť masku, maľovanie, pochovávanie basy, zakončenie programu na hrade vyvesením strašidelnej masky z okna veže (napodobenina rohatého teľaťa), zahájenie sprievodu mestom dobovým richtárom, sprievod mestom (od hradu k radnici) na čele sprievodu […]

Športovec Prešovského samosprávneho kraja 2019

Prešovský samosprávny kraj organizoval v poradí 17. ročník ocenenia Športovec roka PSK. Jednotlivcov a kolektívy, ktoré v roku 2019 dosiahli najvýraznejšie výsledky a uspeli na slovenských, európskych a svetových športoviskách, vybrala odborná komisia zložená z aktívnych novinárov, zástupcov PSK a Krajského športového centra v Prešove. Prešovský samosprávny kraj vyhodnocuje tieto kategórie: Najúspešnejší športovec PSK Najpopulárnejší športovec PSK (internetové hlasovanie) Najúspešnejší znevýhodnený športovec PSK Najúspešnejší športový kolektív […]

Školské kolo: MOJE (NE)ISTOTY 2020

 „Kam sa ponáhľaš!? Zastav sa a všimni si ma… Súťaž moje (NE)istoty prebieha v plnom prúde a my máme školské kolo úspešne za sebou. Komisia sa stretla v priestoroch školskej jedálne 10.2.2020 o 14.00 hod., kde boli inštalované  súťažné práce. Jednotlivé diela boli označené poradovým číslom a názvom diela (pre objektivitu v hodnotení sa neuvádzalo meno žiaka ani vyučujúceho). Členovia […]

Finančná sloboda

5. februára sa žiaci tretieho ročníka zúčastnili aktivity z ekonomiky, na ktorej nám dvaja lektori OVB Mariana a Filip predstavili hru Finančná sloboda. Pri hraní hry nás oboznámili s pravidlami a ukázali nám, aké výdavky a povinnosti z finančného hľadiska sa môžu udiať v rámci nášho života a budúcnosti. V priebehu hry nás sprevádzali rôzne udalosti, pre ktoré sme museli hľadať riešenia, aby […]

Natáčanie trikových záberov v Bratislave: Perinbaba 2

Žiaci 4.B v doprovode p.uč. Hončárovej navštívili 4. februára Bratislavu. Boli pozvaní na natáčanie trikových záberov známeho slovenského filmu Perinbaba 2, ktorého režisér je Juraj Jakubisko. Videli sme prácu rovno na „pľaci“, zelené pozadie, opakované natáčania scén, (kým nebol p. režisér spokojný), prácu majstra pre špeciálne efekty, (horiace fakle), besedu s pani kostymérkou v kostymérni, […]