Monthly Archives: jún 2023

25 (K) ROKOV ŠKOLY UMELECKÉHO PRIEMYSLU V KEŽMARKU – oslava výročia školy

Pokojne si v úvode môžeme položiť otázku. Kam kráča kežmarská ŠUP-ka? Ak ste zmätení, tak objasním, že stále hovoríme o pôvodne Združenej strednej umeleckej škole (1997), Strednej umeleckej škole (2009), ktorá sa dnes volá Škola umeleckého priemyslu. V každom prípade, kráčame vpred, náš smer je jasný- budúcnosť.   V živote človeka je 25 rokov asi […]

CINEAMA

CINEAMA je najstaršou a najprestížnejšou celoštátnou súťažou v oblasti amatérskej filmovej tvorby na Slovensku. Súťaž napomáha vyhľadávaniu talentovaných tvorcov, zároveň vytvára aj priestor pre rozvoj umeleckej tvorivosti i technickej zdatnosti žiakov, mládeže i dospelých z rôznych regiónov Slovenska, vytvára možnosť pre prezentáciu diel rôzneho tematického i žánrového zamerania, priestor pre porovnanie ich umeleckej i technickej […]

RÍŠA FANTÁZIE – 2023

Tešíme sa z úspechu našich žiakov v medzinárodnej výtvarnej súťaži. Timea CAPAYOVÁ / vyučujúci: PaedDr. Jarmila Dobešová-Serbinčíková Saskia KOVALČÍKOVÁ / vyučujúci: PaedDr. Jarmila Dobešová-Serbinčíková Katarína HRAČKOVÁ / vyučujúci: Mgr. Katarína Nebusová Paulína STOLÁROVÁ / vyučujúci: Mgr. Lena Hončárová Zlatka SHYPILOVA / vyučujúci: Mgr. Lena Hončárová Lea ŠOŠOVÁ / vyučujúci: Mgr. Zuzana Girgašová Blahoželáme

NAJLEPŠIA KLAUZÚRNA PRÁCA

Riaditeľka školy, Ing. Marta Perignáthová vyhlásila súťaž o NAJLEPŠIU KLAUZÚRNU PRÁCU v školskom roku 2022/2023. Súťaž je symbolom a pamiatkou na umeleckú činnosť a ľudskosť nášho učiteľa a kolegu Stanislava Kovalčíka. Hodnotiaca komisia mala sedem členov a nemala to vôbec jednoduché, nakoľko kvalita a úroveň diel bola vysoká.   Cenu odovzdáme počas slávnostného ukončenia školského […]

Exkurzia po historických pamiatkach

Dňa 23.6.2023 sme sa so žiakmi 1.ročníka vybrali spoznať historické pamiatky Kežmarku. Naša cesta historickým mestom začala návštevou dreveného artikulárneho kostola a nového evanjelického kostola, kde nás sprievodkyňa oboznámila s ich históriou. Potom sme sa presunuli do baziliky sv. Kríža, kde nás sprevádzal pán kaplán Kudlačák. Cestou sme sa zastavovali pri rôznych pamiatkach, kde sa […]

Obnovený interiér kostola sv. Anny v Tatranskej Javorine

Knieža Christian Wilhelm Kraft von Hohenlohe na mieste drevenej kaplnky postavenej v roku 1795 dal postaviť v Tatranskej Javorine v roku 1902- 1903 kostol sv. Anny. Korešpondencia zaznamenala, že patrón kostola prejavuje horlivý záujem o kostolný interiér, ktorému určil jednoduchý gotický ráz. Nechával si zasielať návrhy aj s opismi, niektoré vrátil bez schválenia. Opakovane bol […]

POPOLUDNIE S UMENÍM

Vánok umenia a príjemnú atmosféru priniesla na námestie do Kežmarku aktivita, ktorú sme spoločne s mestom Kežmarok pripravili pre deti a všetkých Kežmarčanov ako sprievodný program k 25. výročiu našej školy. – krásne počasie – tri výstavy inštalované v meste Kežmarok – tvorivé dielne – komentované prehliadky ponúkaných inštalácii v galérii, knižnici a na námestí […]