Monthly Archives: marec 2024

Veľkonočný volejbalový turnaj zamestnancov stredných škôl v okrese Kežmarok

Naši učitelia a zamestnanci sa zapojili do Veľkonočného volejbalového turnaja stredných škôl. Ďakujeme organizátorom za pozvanie, partnerským školám za príjemnú atmosféru a športového ducha, ktorý vládol celou akciou. Tešíme sa z druhého miesta a ĎAKUJEME kolegom za vzornú reprezentáciu školy.

Návšteva divadla

V rámciobohatenia vyučovania na našej škole a rozšírenia prepojenia rôznych umeleckých prejavov sa naši žiaci triedy 3.A, 3.B, 4.A a 4.B zúčastnilidivadelného predstavenia Audiencia. Jeho autorom je Václav Havel, ktorý ako disident bol v hlbokej nemilosti režimu, ktorý ho ako intelektuála a spisovateľa profesne odsúva na prácu do pivovaru so znemožnením výkonu svojho skutočného povolania. My sme si […]

KRAJSKÉ KOLO: hodnotenie súťaže Moje (ne)istoty 2024

22.3. sa uskutočnilo hodnotenie krajského kola výtvarnej a fotografickej súťaže Moje (ne)istoty 2024. Do súťaže bolo prihlásených celkovo 153 prác z 25 škôl. Práce hodnotila nezávislá komisia, ktorej členovia nie sú zamestnancami organizátora súťaže. Komisia sa riadila výhradne úrovňou umeleckého stvárnenia témy a jeho výpovednou hodnotou. Odbornú porotou tvorilo šesť členov, aktívne pôsobiacich v sfére umeleckej […]

Umenie je najťažšie, ale najkrajšie poslanie

Výnimočná myšlienka z výnimočného stretnutia našich žiakov a umelcov- sochára Juraja Čuteka a jeho syna, Maximiliána Čuteka, ktoré zorganizovala p. učiteľka Hončárová. Svojim pútavým rozprávaním zaujali študentov odboru KRD, i žiakov druhého ročníka našej školy a podnietili ich v umeleckom snažení. Sochárska tvorba Juraja Čuteka(1957) je založená na básnickom pohľade s istou dávkou nostalgie, humorného […]

Stanovisko ŠUP k medializovaným kauzám

Vedenie ŠUP Vám oznamuje, že medializované kauzy sa  týkajú  výšky nájomného a nie budúcej existencie školy. Škola je v dobrej výchovnovzdelávacej kondícii. Proces vzdelávania prebieha bez problémov, žiaci dosahujú dobré výsledky, čo môžete vidieť na webovej stránke školy. Celú problematiku  rieši Prešovský samosprávny kraj.   Ing. Marta Perignáthová                    […]

Hodnotenie ŠKOLSKÉHO kola: MOJE (NE)ISTOTY 2024

Hodnotiaca komisia školského kola, ktorá pozostávala z piatich členov našich pedagógov umeleckých predmetov sa stretla v priestoroch školskej jedálne 15.3.2024.  Do školského kola bolo zaradených 122 prác, ktoré boli inštalované a označené poradovým číslom a názvom diela. Členovia komisie hodnotili práce v troch určených kategóriách. Stretnutie členov komisie sprevádzalo zhodnotenie prác, diskusia o úrovni a spracovaní, […]

Športový deň na našej ŠUPKE

13.3.2024 sa v mestskej športovej hale v Kežmarku konal športový deň pre žiakov 1.- 3. ročníka. Kým naši štvrtáci maturovali, žiaci nižších ročníkov mali deň plný zábavy, pohybu a utužovania vzájomných vzťahov. Žiaci si mohli vyskúšať rôzne aktivity ako preťahovanie lanom, vianočku, twister a mnoho iných hier a činností.

Prežili sme holokaust

Dňa 12. 03. 2024 sa žiačky a žiaci Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku v sprievode pedagógov, zúčastnili na kultúrno- vzdelávacom programe, ktorý bol venovaný preživším holokaust. Stále výsostne aktuálna téma, na pozadí spoločensko- politickej situácie vo svete, vtiahla do príbehu neľahkého detstva všetkých zúčastnených prostredníctvom svedectva preživšej pani docentky Denisy Nikodémovej.Rodina pani Denisy sa ukrývala […]