Hodnotenie ŠKOLSKÉHO kola: MOJE (NE)ISTOTY 2024

Hodnotiaca komisia školského kola, ktorá pozostávala z piatich členov našich pedagógov umeleckých predmetov sa stretla v priestoroch školskej jedálne 15.3.2024.  Do školského kola bolo zaradených 122 prác, ktoré boli inštalované a označené poradovým číslom a názvom diela.

Členovia komisie hodnotili práce v troch určených kategóriách. Stretnutie členov komisie sprevádzalo zhodnotenie prác, diskusia o úrovni a spracovaní, posúdenie kvalitatívnych a obsahových výrazových prvkov v hodnotených dielach.  Komisia sa zhodla a vybrala práce žiakov v jednotlivých kategóriách, ktoré postupujú do krajského kola. V každej kategórii členovia komisie určili tri práce, ktoré budú ocenené. 

V rámci školského kola prebiehalo aj  hlasovanie v kategóriách CENA ŽIAKA a CENA UČITEĽA.

Hlasovania sa zúčastnilo 128 žiakov a 15 učiteľov.

Všetkým zúčastneným ĎAKUJEME za aktívnu účasť, plynulý priebeh, inštaláciu a organizáciu. Všetkým autorom ĎAKUJEME za myšlienky pretvorené prostredníctvom výtvarného prejavu, kreatívne prevedenie a umelecký zážitok, ktorý sa na nás preniesol z jednotlivých diel.

Ocenených žiakov a ich diela zverejníme začiatkom budúceho týždňa.

Prajeme vám krásny víkend.