Monthly Archives: február 2024

Možnosti fotografie

V spolupráci s Podtatranským osvetovým strediskom v Poprade sa nám podarilo pripraviť pre našich žiakov odbornú fotografický dizajn prednášku pod názvom: MOŽNOSTI FOTOGRAFIE. Odbornosť, pútavosť, nadšenie, prehľad a vysoký stupeň  vnútornej motivácie predstavil lektor podujatia MgA. Dávid Doroš. Prednáška bola plná ukážok fotografickej tvorby v priereze času, žánrov, obsahov či formálnych prepojení obohatená pútavým rozprávaním prednášajúceho.

VÝSTAVA ĽUBO SRTRACHO – GALÉRIU UMELCOV SPIŠA

Naši žiaci navštívili Galériu umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi. Samotným autorom komentovaná prehliadka výstavy fotografa ĽUBA STRACHA  zanechala silné zážitky a rozšírila poznanie o umelcovi. Výstava reflektuje duchovnú podstatu Stachovej tvorby a jeho záujem o zobrazenie sakrálnych tém vo vybraných cykloch, v ktorých dominuje metafora i časozber, ako i duchovné a umelecké bohatstvo viery.  Výstava je uvedená v rámci Roku sakrálneho umenia […]

Šupkári uspeli v súťaži Výtvarné spektrum 2024

Naši študenti sa zapojili do regionálneho kola postupovej súťaže výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum. Témami 61. ročníka boli portrét a krajina. Podujatie podporuje rozvoj neprofesionálnej výtvarnej tvorby v celej jej žánrovej rozmanitosti – v kresbe, grafike, maľbe, plastike, úžitkovej či intermediálnej tvorbe. Hodnotenie prihlásených prác sa uskutočnilo 20. februára v Podtatranskom osvetovom stredisku v Poprade, nasledoval rozborový seminár, slávnostné vyhodnotenie a vernisáž. […]

Olympiáda ľudských práv

V čase, keď sa naša spoločnosť otriasa v ohrození niektorých z našich práv, sa naša škola zapojila do 26. ročníka Olympiády ľudských práv. Krajského kola, ktoré organizovalo Gymnázium sv. Moniky v Prešove, sa zúčastnila aj naša žiačka Janka Hurajtová z 3.A triedy, ktorú odborne pripravovala Ing. Dominiková. Svoje vedomosti a rozhľad najprv uplatnila v prvom […]

Lyžiarsky kurz

Druhý februárový týždeň sa žiaci prvého ročníka zúčastnili na lyžiarskom kurze v krásnom prostredí Belianskych Tatier v stredisku Strednica v obci Ždiar. Pre niektorých boli lyže novou skúsenosťou a výzvou. Mnohí žiaci (lyžiari začiatočníci) prekonali samých seba, objavili čaro a krasu vznešeného športu. Skúsenejší žiaci v lyžovaní sa tešili, že mali možnosť  zdokonaliť svoje lyžiarske schopnosti a techniku. Počasie účastníkom kurzu ukázalo […]

Deň otvorených dverí

Mesiac február sme začali príjemne, kreatívne i produktívne, možno ešte viac očakávane. V tento deň na ŠUP-ke v Kežmarku prebiehal Deň otvorených dverí. Všetkých návštevníkov srdečne privítala pani riaditeľka, učitelia a niekoľko našich žiakov. Každá učebňa sa ukázala vo svetle konkrétneho odboru.Návštevníci a veríme, že ajnaši budúci žiaci mali možnosť vidieť štúdium v jednotlivých odboroch […]