Monthly Archives: marec 2022

Exkurzia v lýceu

Dňa 22.3. 2022 sme sa so spolužiakmi v rámci hodiny SJL zúčastnili exkurzie v Evanjelickom lýceu a lyceálnej knižnici v Kežmarku. Je tonajväčšia školská historická knižnica v celej Strednej Európe, obsahuje okolo 150 000 kníh. Okrem iných tu študoval ajvýznamný, slovenský spisovateľ Pavol Országh Hviezdoslav. Ďakujeme pani sprievodkyni za veľmi príjemný a náučný výklad aj […]

Prípravný výtvarný kurz

Pre záujemcov o štúdium na našej škole plánujeme realizovať prípravný výtvarný kurz pred talentovými skúškami na školský rok 2022/23. Počas  kurzu sa budú uchádzačom venovať pedagógovia našej školy v rámci práce na kresbe zátišia, maľbe a konzultácií k domácim prácam.   TERMÍNY KURZU: 28. 4. 2022 (štvrtok) _ KRESBA 29. 4. 2022 (piatok) _  MAĽBA 30. 4. 2022 (sobota) _  KRESBA + MAĽBA   Prihlášku s uvedením zvoleného […]

Vernisáž výstavy: Moje (ne)istoty 2022

  Pondelkové slnečné popoludnie sa v Mestskej výstavnej sieni na Kežmarskom námestí otvárala výstava s názvom Moje (ne)istoty, ktorú každoročne organizuje naša škola. Okrem samotnej vernisáže prebiehalo oceňovanie výhercov výtvarnej a fotografickej súťaže, ktorí boli ocenení v rámci jednotlivých kategórií krajského kola. Poslaním súťaže je vyhľadávanie talentovaných žiakov v oblasti výtvarnej tvorby, podporovať a rozvíjať […]