Monthly Archives: január 2023

TO SI PÍŠ !!!

Úspechy v literárnej súťaži kultúrneho centra RAMAGU ATELIÉR. VÝSLEDKY LITERÁRNEJ SÚŤAŽE, “TO SI PÍŠ“ Blahoželáme našim tvorivým žiakom a učiteľom.   Kultúrne centrum RAMAGU ATELIÉR vyhlásilo v októbri 2022 literárnu súťaž s názvom “To si píš”. Súťažiaci mohli súťažiť v dvoch vekových kategóriách a to od 13 do 18 rokov a ďalej 19 a viac […]

Výstava našej absolventky inšpirovala súčasných žiakov

Žiaci 1. B z odboru fotografický dizajn sa pod vedením pani učiteľky Nebusovej zúčastnili výstavy autorky Natálie Farkašovskej, ktorá je absolventkou ŠUP v Kežmarku. Oboznámili sa s portfóliom jej výtvarných prác a s obrazmi, ktoré sú plné farieb, metamorfózy a dynamiky. Žiaci v nich nachádzali skutočné hodnoty života, symboly lásky, rodiny a prírody. Výstava viedla […]

Klauzúrky máme za sebou

178 žiakov, 2670 minút prezentovania, 21 komisií, 7 predsedov, 356 rozhodnutí, viac ako 1200 prezentovaných diel, 50 portfólií,60 vyučovacích hodín skúšania, viac ako 100 bannerov, koláže, reliéfy, logá, reštaurované pamiatky, asambláže, fotografie, kalendáre, kompozičné experimenty, dokumentárne filmy, farebné variácie, reklamy, 3D modely, grafiky, maľby, reklamné fotografie, CD obaly a veľa iného… obhajoba projektu pred komisiou […]

Návšteva lýcea v Kežmarku

          Dňa 11.1.2023 žiaci II.A triedy navštívili Kežmarské evanjelické lýceum, ktoré bolo jednou z výnimočných škôl svojho druhu s vynikajúcim pedagogickým obsadením dlhé stáročia, do ktorého sa chodili vzdelávať študenti z celej strednej Európy. Študenti sa dozvedeli o tom, na akých princípoch fungovalo prijímanie žiakov do lýcea, akí významní ľudia študovali na lýceu a ako štúdium celkovo vyzeralo. Jedným z prekvapení […]

Po prázdninách opäť spolu

Prvý školský deň v tomto kalendárnom roku sme začali spoločným stretnutím všetkých žiakov a učiteľov. Pani riaditeľka sa prihovorila všetkým prítomným a povzbudila ich v práci, činnosti a osobnom napredovaní. Po novoročnom príhovore nasledovalo odprezentovanie všetkých investícií, ktoré boli realizované v závere kalendárneho roka. Pre záujemcov bola v závere realizovaná novoročná koleda. Všetkým prajeme pokojný […]