Po prázdninách opäť spolu

Prvý školský deň v tomto kalendárnom roku sme začali spoločným stretnutím všetkých žiakov a učiteľov. Pani riaditeľka sa prihovorila všetkým prítomným a povzbudila ich v práci, činnosti a osobnom napredovaní. Po novoročnom príhovore nasledovalo odprezentovanie všetkých investícií, ktoré boli realizované v závere kalendárneho roka. Pre záujemcov bola v závere realizovaná novoročná koleda. Všetkým prajeme pokojný a úspešný rok 2023.