Monthly Archives: august 2020

INFO: začiatok šk. roka na ŠUP Kežmarok

  Z hygienických dôvodov sa slávnostné otvorenie školského roka uskutoční 2.9.2020 v jedálni školy v časových odstupoch po jednotlivých ročníkoch, následné sa žiaci presunú do určených miestností: Rodič zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky. Rodič predkladá pri prvom nástupe žiaka […]