Monthly Archives: jún 2020

Hodnotenie klauzúr

Tento týždeň prebiehalo v našej škole hodnotenie klauzúr. Komisie sa stretli a zhodnotili týždňové projekty jednotlivých skupín.Hodnotenie prebiehalo bez žiakov a slovnej obhajoby. Práce predstavil vyučujúci skupiny. Komisia na základe prezentovaných reprodukovaných diel, portfólia a teoretickej práce ohodnotila všetkých študentov školy.

Pokyn č. 5 – oznam pre žiakov a rodičov

Milí žiaci, vážení rodičia, riaditeľka ŠUP Kežmarok, Ing. Marta Perignáthová vydáva informáciu o organizácií posledných dní školského roku 2019/2020. Pre Školu umeleckého priemyslu, Slavkovská 19, Kežmarok zostáva (na základe odporúčania vedúceho odboru školstva Prešovského samosprávneho kraja) aj naďalej v platnosti dištančná forma vzdelávania – žiaci do školy nenastupujú. V týchto dňoch je úlohou žiakov odovzdať […]

Obnovte si platnosť preukazu ISIC

Dôležité informácie k predĺženiu platnosti Preukazu žiaka ISIC/EURO<26 pre budúci školský rok – stiahnuť + info_doprava. Aby ste mohli využívať svoj Preukaz žiaka ISIC na všetky zľavy a výhody doma a v zahraničí, je potrebné predĺžiť jeho platnosť známkou ISIC. Zakúpte si známku ISIC v hodnote 10 € na www.objednaj-preukaz.sk a známka Vám bude doručená domov. […]

2. kolo prijímacích skúšok

Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 riaditeľka Školy umeleckého priemyslu, Slavkovská 19, Kežmarok oznamuje uchádzačom o štúdium na škole, že sa v rámci prijímacieho konania do 1. ročníka pre školský rok […]