Hodnotenie klauzúr

Tento týždeň prebiehalo v našej škole hodnotenie klauzúr. Komisie sa stretli a zhodnotili týždňové projekty jednotlivých skupín.
Hodnotenie prebiehalo bez žiakov a slovnej obhajoby. Práce predstavil vyučujúci skupiny. Komisia na základe prezentovaných reprodukovaných diel, portfólia a teoretickej práce ohodnotila všetkých študentov školy.