Monthly Archives: október 2023

Plenér a plavecký kurz v Pieninách

Naši žiaci druhého ročníka sa zúčastnili krajinárskeho a plaveckého kurzu na Pieninách. Farebný októbrový týždeň žiakov navnadil a vznikalo rôznorodé umenie, od detailných štúdií, cez farebné maľby, prekvapivé dekalky až po pieninský land-art. Výtvarná činnosť sa striedala s plaveckým výcvikom.  V tento týždeň sa nám podarilo uskutočniť aj výstup do výšky 747 m n. m., […]

BURZA SŠ v Levoči

Dňa 26. októbra sme sa v Levoči zúčastnili Burzy pre stredné školy z okresu Levoča, Kežmarok a Poprad. Spolu s ďalšími 17. strednými školami sme prezentovali naše odbory, krúžkovú činnosť, žiacku školskú radu a aj naše mimoškolské aktivity. Tešíme sa, že sa budúci stredoškoláci zaujímajú o ich ďalšie kroky a radi poskytneme bližšie informácie o […]

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

Termín: 5. 12. 2023   8.30 hod. – 15.00 hod. – informácie o študijných odboroch a talentových skúškach – kultúrny program – kreatívne workshopy – umelecká tvorba žiakov ČAKÁ VÁS ZÁŽITKOVÁ PREHLIADKA ŠKOLY: 3D tlač, práca na CNC stroji, sieťotlač, klasické grafické techniky reštaurovanie historického mobiliáru produktová fotografia vo fotoateliéroch, camera obscura nezvyčajné výtvarné techniky […]

Festival ARTORIUM

Žiaci štvrtého ročníka odboru fotografický dizajn sa v dňoch 16. a 17. októbra zúčastnili na festivale ARTORIUM na Akadémii umení v Banskej Bystrici: na 13-tom ročníku medzinárodného projektu vysokých umeleckých škôl. V rámci sprievodného programu žiaci navštívili filmové ateliéry, kde sa zoznámili s technikou a spôsobom práce filmových dokumentaristov. Nadšenie pre prácu s filmom umocnili […]

BURZA v Poprade

Dňa 12.10.2023 sme prezentovali našu ŠUP Kežmarok na Súkromnej strednej odbornej škole Poprad – Veľká. Na tejto burze stredných škôl sa zúčastnili všetky stredné školy z okresu Kežmarok a Poprad. Poskytli sme budúcim stredoškolákom informácie o našich odboroch, školských aktivitách, talentových skúškach a kreatívnych workshopoch, ktoré sme realizovali. Tešíme sa z každého záujmu, pochvaly a […]

Burza SŠ v Lendaku

Je tu obdobie rozhodovania pre deviatakov  KAM ĎALEJ po základnej škole. Veľkou pomocou v správnom rozhodnutí a ucelení informácií sú burzy škôl, kde môžu rodičia a žiaci získať informácie o možnostiach štúdia na jednotlivých školách. Dnes sa naša pani učiteľka Mgr. Katarína Nebusová spoločne so zástupcom Mgr. Jaroslavom Sarnom zúčastnili prezentácie našej školy pre rodičov […]

ZEM (ZAS)ĽÚBENÁ

Súčasťou spomienkových akcií podujatia ZEM (ZAS)ĽÚBENÁ bola  dňa 3.10. 2023 aj prednáška na tému: Prvé transporty zo Slovenska. Prednášajúcim bol Matej Beránek z Múzea holokaustu v Seredi. Téma prednášky súvisela s podtextom podujatia o histórii, kultúre a živote židovskej komunity v Kežmarku. Úvodom nás previedol pán Mikuláš Lipták, znalec regionálnej histórie a lokálpatriot. Kežmarská ŠUP-ka sa so  žiakmi druhých a tretích ročníkov zúčastnila […]