Monthly Archives: marec 2020

AJ RÚŠKO MÔŽE BYŤ UMENIE

Vážení rodičia, milí žiaci.Rúška potrebuje celá spoločnosť a je ich málo. Je predpoklad, že aj po návrate žiakov a učiteľov do škôl bude vyučovanie istý čas pokračovať s rúškami na tvárach. Chceme tejto iniciatíve pomôcť a zapojiť aj našich žiakov do nasledujúcej aktivity, v ktorej môžeme spojiť príjemne s užitočným. AJ RÚŠKO MÔŽE BYŤ UMENIE […]

Aktuálne informácie

Minister školstva, vedy, výskumu a športu z dôvodu šírenia nového koronavírusu vydal dňa 24.03.2020 nasledujúce opatrenia:   – prerušuje sa výučba vo všetkých školách a školských zariadeniach až do odvolania   – ruší sa externá časť maturitnej skúšky a písomná forma internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2019/2020   – ústna forma internej časti […]

Moje (ne)istoty

Škola umeleckého priemyslu v Kežmarku každoročne pripravuje krajskú výtvarnú a fotografickú súťaž Moje (ne)istoty, ktorá je pod záštitou predsedu PSK a št. tajomníka MŠ.Výstava je inštalovaná v nových priestoroch výstavnej siene v Kežmarku, kde mala tiež prebiehať vernisáž a slávnostne odovzdávanie cien. Nakoľko svet skľučuje riziko pandémie a ochorenia v rámci prijatých opatrení sa uzavrel […]

TV JOJ a relácia V siedmom nebi pripravili pre našu žiačku Karolínku prekvapenie

10.3. sa v štúdiu TV Joj natáčala relácia V siedmom nebi a s moderátorom Vilom Rozborilom, v ktorej bol prezentovaný neľahký príbeh našej žiačky Karolíny Artimovej, študentky 1. ročníka v odbore fotografický dizajn. Sympatická tínedžerka bola pred dvomi rokmi úplne zdravá a žila tak ako jej rovesníci. Zo dňa na deň sa však to radikálne zmenilo. Bezstarostný život […]

Zatvorenie škôl a školských zariadení

Vážení rodičia, milí žiaci Na základe rozhodnutia OŠ PSK udeľujeme na piatok  13. 3. 2020 žiakom školy riaditeľské voľno. V súvislosti s opatreniami šírenia koronavírusu  celoplošne pristupujeme k prerušeniu priamej vyučovacej činnosti v škole na obdobie od 13. marca 2020 do 27. marca 2020 nie je prerušením vyučovacej činnosti. Žiaci nemajú prázdniny ale pracujú z domu. Škola zabezpečí dištančnú formu vzdelávania (diaľkové […]

Riaditeľské voľno a krízový režim

Vážení rodičia, vážení žiaci, v súlade s § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje riaditeľka školy na piatok 13.03.2020 riaditeľské voľno. Následne od pondelka, 16. marca 2020 sú na území Slovenska zatvorené všetky školy pre […]

KORONAVIRUS – Aktuálne informácie

11.03.2020 Ministerka školstva SR – vydala v poradí tretie usmernenie pre školy a školské zariadenia ohľadne šírenia Koronavírus, ktorým sa okrem iného rušia aj okresné, krajské a celoštátne kolá školských súťaží. usmernenie3_koronavirus 10.03.2020: najnovšie pokyny z VÚC, Ministerstva zdravotníctva, Krízového štábu SR – osoby, ktoré v predchádzajúcich dvoch týždňoch boli v Taliansku, Číne, Južnej Kórei […]

Usmernenie k šíreniu koronavírusu

– text prebraný zo stránky MŠVVaŠ SR – www.minedu.sk      V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 zasadala Bezpečnostná rada SR, na ktorej boli prijaté konkrétne opatrenia a určila, ako v danej situácii postupovať.Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo v tomto kontexte usmernenie pre školy a školské zariadenia.     V […]