Aktuálne informácie

Minister školstva, vedy, výskumu a športu z dôvodu šírenia nového koronavírusu vydal dňa 24.03.2020 nasledujúce opatrenia:

 

– prerušuje sa výučba vo všetkých školách a školských zariadeniach až do odvolania

 

– ruší sa externá časť maturitnej skúšky a písomná forma internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2019/2020

 

– ústna forma internej časti maturitnej skúšky sa bude konať do dvoch týždňov od obnovenia vyučovania

 

– prijímačky na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna, najskôr do dvoch týždňov od obnovenia vyučovania.