Author Archives: supadmin

„Klauzúrky“ za 1. polrok

Teoretické východiská, inšpiračné zdroje, použité techniky a ich história, materiály, ich charakteristika a použitie, obsah a forma vytvorených diel, vyjadrovacie prostriedky, kompozičné princípy, asociácie, symboly, technologické postupy… to všetko nachádzali vo svojich dielach žiaci ŠUP v Kežmarku po návrate z vianočných prázdnin. Komisionálnu skúšku z profilového predmetu a umeleckej praxe v závere 1. polroka absolvovali povinne všetci žiaci […]

Vianočné prianie

Milí žiaci, rodičia. Jeden múdry človek povedal: „Aké sú naše vzťahy, taký hodnotný je náš život“  …v rodine, v škole, v práci… Základom vzťahov je čas. Využite aj tieto vianočné sviatky na budovanie vzťahov so svojimi najbližšími. Čas, ktorý prežívame, sa už nevráti. Zo  srdca Vám želám krásne, láskou a pokojom naplnené sviatky!   V novom […]

Online inovačný workshop

Žiaci 3.A triedy sa v stredu 1.12.2021 zúčastnili inovačného workshopu národného projektu inovujme.sk, ktorý dopĺňa školské osnovy o výučbu kreatívneho myslenia. To je v krajinách so školstvom na najvyššej svetovej úrovni bežnou súčasťou vzdelávania. Žiaci sa pripojili do online priestoru workshopu prostredníctvom školských PC v dvoch učebniach. Workshop trval 3 hodiny, počas ktorých sa naši […]

Anjel VIANOC – Celoslovenská výtvarná súťaž

Aj tento rok sa naši žiaci zapojili do obľúbenej predvianočnej výtvarnej súťaže Anjel Vianoc. Súťaž vyhlasuje Tatranská galéria v Poprade a je určená pre všetky typy škôl. Vyhodnotenie súťaže nás veľmi milo potešilo. V kategórii stredných škôl sme získali nasledujúce ocenenia: 1. miesto: STRETNUTIE (fotografia) autor: Adriana Hovancová, Juraj Illenčík, Rebecca Jurčová, Matúš Anton Kakara, Lenka […]

„Pokatarínske“ zábavné dopoludnie

Baktérie strážim, asi sa z vás zbláznim. Vidíš ma tu každý deň, kto som to ti nepoviem. 😉 Už tento víkend nás čaká prvá adventná nedeľa. A preto sme sa rozhodli v posledný piatok pred začínajúcim adventom pripraviť veselé „pokatarínske“ zábavné dopoludnie, ktoré prebiehalo v jedálni za dodržania všetkých proticovidových opatrení. Aktivity boli pripravené pre každú triedu samostatne. Žiaci […]