Author Archives: supadmin

Talentové skúšky 5.5. 2021

Prvá májová streda sa niesla na našej škole v znamení overovania talentu uchádzačov o štúdium jednotlivých odborov. Žiaci deviatych ročníkov vchádzali do budovy školy od samého rána. Pocit  zodpovednosti, batoh plný výtvarných pomôcok,  portfólio domácej tvorby v obale a prvá veľká životná skúška … tak aj o tom bolo prvé kolo talentovej skúšky na Škole umeleckého priemyslu v Kežmarku. Uchádzači […]

Moje (ne)istoty 2021_ KRAJSKÉ KOLO

Moje (ne)istoty 2021_ krajské kolo_(vyhodnotenie) Škola umeleckého priemyslu v Kežmarku každoročne pripravuje krajskú výtvarnú a fotografickú súťaž Moje (ne)istoty, konanú pod záštitou predsedu PSK Milana Majerského. Výstava, vernisáž a slávnostné odovzdávanie cien sa malo uskutočniť začiatkom marca 2021 v nových priestoroch výstavnej siene v Kežmarku. Nakoľko svet skľučuje pandémia, v rámci prijatých opatrení sa uzavrel […]

ONLINE KURZ PRE UCHÁDZAČOV: Skúška farebného a priestorového cítenia

Pre uchádzačov a záujemcov o štúdium na ŠUP v Kežmarku sme pripravili edukačné videá, ktoré pomôžu ľahšie zvládnuť prípravu na talentové skúšky. Nakoľko Vám nemôžeme ponúknuť prípravný seminár a workshop, rozhodli sme sa pre formu online kurzu. V týchto videách získate vzácne rady ako zvládnuť skúšku PRIESTOROVÉHO CÍTENIA (kompozícia, umiestnenie kresby v ploche, proporcie – […]

Výpisy klasifikácie za I. polrok šk. roku 2020/2021

Vážení rodičia, milí žiaci, polročné výpisy klasifikácie žiakov za 1. polrok šk. roku 2020/2021 Vám budú zaslané elektronicky na EduPage konto zákonného zástupcu žiaka, resp. žiacke konto (v prípade plnoletých žiakov). Výpisy budú zverejnené 29. januára 2021. Zákonnému zástupcovi/plnoletému žiakovi príde do EduPage správa, kliknutím na správu systém zobrazí informáciu o Výpise známok. Výpis je […]

Škola umeleckého priemyslu Kežmarok (oficiálne video)

Sme mladá a dynamická škola, ktorá píše svoju históriu od roku 1997. Za roky existencie sa vyprofilovalo obsahové zameranie školy, nastáva renesancia umeleckých odborov, pribúdajú nové študijné odbory podľa požiadaviek trhu. Našim cieľom je kvalitná realizácia výchovnovzdelávacieho procesu, ale aj zabezpečenie hodnotného študentského života a  rôznych foriem seba rozvoja našich žiakov. Uchádzači a záujemcovia o štúdium na […]

Kežmarská výstavná sieň na takmer dva mesiace zafarbená do modra

Mestské kultúrne stredisko v Kežmarku a Ústredie ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV) – Múzeum ľudovej umeleckej výroby v Bratislave pripravili výstavu s názvom Farbené do modra – modrotlač v histórii a móde, ktorú si od 12. novembra 2020 do 5. januára 2021 budete môcť pozrieť v priestoroch výstavnej siene na Hlavnom námestí 64 (budova knižnice) v Kežmarku. Výstava Farbené do modrapredstavuje rôzne vývojové podoby […]

Online vyučovanie na ŠUP Kežmarok

Z dôvodu prechodu na dištančné vzdelávanie sme museli operatívne prispôsobiť podmienky online vyučovaniu. Učitelia riešili otázku akými cestami dostať k žiakom učivo, ako im odovzdať novú látku a overiť ich vedomosti. Situácia sa postupne utriasa, na škole vyučujeme cez TEAMS, Edupage či sociálne siete. Komunikujeme cez video konferencie a učivo vysvetľujeme prostredníctvom zdieľaných obrazoviek. Špecifický […]