Monthly Archives: máj 2021

Slávnostné vyradenie maturantov

V posledný májový utorok sme v jedálni našej školy zorganizovali slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení žiakom IV.A a IV.B triedy v školskom roku 2020/2021. Otvorenie ceremoniálu patrilo básni Miroslava Válka v podaní Kristiána Šmelka. Po príhovoroch pána predsedu maturitnej komisie Ing. Tibora Tokára, pani riaditeľky Ing. Marty Peignáthovej, triednych učiteliek Ing. Denisy Mačákovej a Mgr. Evy Srokovej a absolventky IV.ročníka Andrei Lorenčíkovej sa […]

Talentové skúšky 5.5. 2021

Prvá májová streda sa niesla na našej škole v znamení overovania talentu uchádzačov o štúdium jednotlivých odborov. Žiaci deviatych ročníkov vchádzali do budovy školy od samého rána. Pocit  zodpovednosti, batoh plný výtvarných pomôcok,  portfólio domácej tvorby v obale a prvá veľká životná skúška … tak aj o tom bolo prvé kolo talentovej skúšky na Škole umeleckého priemyslu v Kežmarku. Uchádzači […]