Slávnostné vyradenie maturantov

V posledný májový utorok sme v jedálni našej školy zorganizovali slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení žiakom IV.A a IV.B triedy v školskom roku 2020/2021.

Otvorenie ceremoniálu patrilo básni Miroslava Válka v podaní Kristiána Šmelka. Po príhovoroch pána predsedu maturitnej komisie Ing. Tibora Tokára, pani riaditeľky Ing. Marty Peignáthovej, triednych učiteliek Ing. Denisy Mačákovej a Mgr. Evy Srokovej a absolventky IV.ročníka Andrei Lorenčíkovej sa pristúpilo k odovzdávaniu maturitných vysvedčení. Napriek tomu, že maturitné skúšky v tomto roku nemali tradičnú formu a svoju úroveň v rámci prezentovania vedomostí študentov pred maturitnou komisiou, každému študentovi to prinieslo radosť a znamenalo to akúsi pomyselnú bodku za jeho štúdiom. Následne sme sa započúvali do vzletných tónov študentskej hymny Gaudeamus igitur.

Túto slávnostnú chvíľu uzavreli poďakovania učiteľom školy a družné rozhovory pri občerstvení.

Tento deň bol ich posledným dňom na pôde tejto školy, znamenal pre nás rozlúčku učiteľov so študentmi a so všetkým, čo nás spájalo. Ostali nám spomienky vo väčšine prípadov veselé, bohaté a inšpirujúce.