Hodnotenie KLAUZÚR 1. ročníkov

Pondelok (14.6.) bol pre žiakov prvých ročníkov veľmi náročný. Po predchádzajúcom týždni plného tvorivosti, nápadov a činorodej práce v ateliéroch prebiehala komisionálna skúška z hlavného odborného predmetu a umeleckej praxe. Žiaci pred komisiami prezentovali realizované diela na určené témy v rôznych výtvarných technikách. Súčasťou obhajoby bola prezentácia teoretickej práce a portfólia. Tešíme sa mnohým vydareným dielam, kvalitne spracovaným zadaniam a obhajobám, ktoré milo prekvapili.