Školský výlet 1.A a 1.B_ 17.6.2021

V komplikovanej dobe obmedzeného pohybu a stretávania sa nám podarilo zažiť skvelú atmosféru spoločného výletu a objavovania úsmevov bez rúšok na výlete tried 1. A a 1.B triedy.Tak málo sme spolu v tomto školskom roku prežili spoločných chvíľ, že aj výlet do prírody v okolí Zlatnej pri Kežmarku nám pripadal ako vzácne letovisko. Krátka prechádzka a úplný relax na pikniku v tráve, kde každý z nás mal priniesť niečo fajnové pre ostatných, boli chvíľky, ktoré sme si spolu naplno užili. Niektorí s knihou, niektorí s gitarou a hlavne s úsmevom na perách užívajúc si voľné pohodové chvíle pod bystrým okom pedagogického dozoru pani Dominikovej, Svitanovej, pána Lojeka a mňa si vychutnávali atmosféru kolektívu, ktorá nám tak chýbala. V ten deň naozaj platilo, že nie je dôležité kde, ale s kým trávime svoj čas. Snáď každý zo zúčastnených odchádzal domov s týmto pocitom. Všetkým chcem poďakovať, že mali chuť si takto užiť krásny deň v našej spoločnosti.

PaedDr. Jarmila Dobešová- Serbinčíková- triedna učiteľka 1.A triedy