NAJLEPŠÍ Z NÁS

 
Expozícia prezentuje tvorbu vlastných projektov mladých ľudí, plných nadšenia, tvorivých inšpirácií a kreatívnych pohľadov na rôzne témy a zadania.
 
Žiaci odborov: propagačné výtvarníctvo / konzervovanie a reštaurovanie drevorezieb / fotografický dizajn / grafický priestorový dizajn ponúkajú vo svojej tvorbe rôznorodosť realizačných možností a obsahových celkov, ktoré odzrkadľujú vnútorný pohľad každého z tvorcov.
 
47 samostatných umeleckých projektov vypovedá o pripravenosti žiakov pre trh práce a všestrannom zameraní sa vo svete umeleckej tvorby.
 
Tieto absolventské práce Vás dokážu obohatiť, inšpirovať, potešiť a ponúknu Vám čas na pozastavenie sa, zamyslenie a sprítomnenie daného okamihu.

 

 

FOTOGRAFICKÝ DIZAJN

 

 

 

GRAFICKÝ A PRIESTOROVÝ DIZAJN

 

 

 

KONZERVÁTORSTVO A REŠTAURÁTORSTVO  DREVOREZIEB

 

 

PROPAGAČNÉ VÝTVARNÍCTVO

 

 

 

 

 

II.B_PV_PCV

Koncoročnou prácou propagačných výtvarníkov v druhom ročníku bola štylizácia portrétu. Žiaci si vybrali portréty zväčša spomedzi známych rodákov zo Slovenska. Štylizáciu vytvárali ručne alebo pomocou programov na úpravu fotiek.

 

 

 

Instagram did not return a 200.