Charakteristika súťaže 

Charakteristika súťaže a jej poslanie Umelecká súťaž kategórie „C“ krajskej súťaže s účasťou škôl z partnerských miest mesta Kežmarok- Lanškroun a Příbram – Česko, Weilburgu – Nemecko, Lesneven – Francúzsko, Hajdúszoboszlo Maďarsko, Kupiškis – Litva, Gliwice, Bochnia, Zgierz, Nowy Targ – Poľsko.

Súťaž sa koná pod záštitou Miriam Lexmann, poslankyňou Európskeho parlamentu.
Poslaním je vyhľadávanie talentovaných žiakov v oblasti výtvarnej tvorby, podporovať a rozvíjať ich nadanie, talent a viesť k zmysluplnému využívaniu ich voľného času. Úlohou súťaže je aj viesť žiakov k samostatnej tvorivej činnosti a podporovať ich záujem o sebavzdelávanie.

 

Propagácia myšlienky o istotách mladých ľudí v prostredí, v ktorom žijeme: Každý deň je pre nás novým začiatkom, v ktorom sa vždy (občas, často, niekedy, nikdy…) máme o čo oprieť. Niekedy sa nám však istá zem pod nohami rozplýva, strácame oporu – istotu – pevný bod. Na jednej strane stále hľadáme svoje istoty, na strane druhej nás neistota a prekážky môžu posilniť. Téma nabáda k otázke: Čo je isté (neisté) v mojom každodennom dianí, akú istotu si plánujem do budúcna, na čom si zakladám, čo mi dodáva sebadôveru, kedy sa cítim v bezpečí? Stvárnenie tejto idey prispieva k zamysleniu sa, k vlastnému posunu, k dozrievaniu. Námet vyjadrujúci vlastnú istotu (neistotu) môže byť rôznorodý, pričom názov diela je doplnkom, súčasťou, vyjadrením idey diela (môže byť aj dlhší) a posudzuje sa spolu s dielom ako jeden koncept. Hodnotené je teda dielo spolu s názvom – jeho výpovedná hodnota a originalita (po stránke formy aj obsahu).

Viac info:

INFO_Moje (ne)istoty_2022_ Vidím sa v tieni

Sprievodný list pre účastníkov súťaže: 

SPRIEVODNÝ LIST_ Zoznam prác_ Moje (ne)istoty _šk.r. 2021-2022

Vernisáž výstavy: Moje (ne)istoty 2022 (14. 3. 2022)

Pondelkové slnečné popoludnie sa v Mestskej výstavnej sieni na Kežmarskom námestí otvárala výstava s názvom Moje (ne)istoty, ktorú každoročne organizuje naša škola. Okrem samotnej vernisáže prebiehalo oceňovanie výhercov výtvarnej a fotografickej súťaže, ktorí boli ocenení v rámci jednotlivých kategórií krajského kola…

celý článok a fotogaléria

 

 

VYHODNOTENIE  SÚŤAŽE

 

 

KRAJSKÉ KOLO

 

 

 

Odbornú porotou tvorili štyria členovia, aktívne pôsobiacich v sfére umeleckej tvorby:

akademická maliarka: Eva Končeková

výtvarník a textár: Vlado Krausz

fotograf: Jozef Česla st.

fotograf: Michal Petriľak st.

KRAJSKÉ KOLO 

výsledky & informácie

 

Do súťaže bolo prihlásených celkovo 144 prác z 19 škôl. Práce hodnotila nezávislá komisia, ktorej členovia nie sú zamestnancami organizátora súťaže. Komisia sa riadila výhradne úrovňou umeleckého stvárnenia témy a jeho výpovednou hodnotou. 

Súťaž sa koná pod záštitou Miriam Lexmann, poslankyne Európskeho parlamentu. Cena Miriam LEXMANN – garantky sútaže, pod záštitou ktorej  MOJE (NE)ISTOTY 2022 prebiehajú, bude udelená v deň  vernisáže a dodatočne odovzdaná autorovi oceneného výtvarného diela. 

TV ŠUP

Video reportáž z školského a krajského kola súťaže MOJE (NE)ISTOTY 2022.

 

Vernisáž výstavy:

14. 3. 2022 o 15:00 hod.

Výstavná sieň

Hlavné námestie č. 64 v Kežmarku

Výstava sprístupnená pre verejnosť

od 15. 3. do 30.3. 2022

PO-PIA: 9:00 – 17:00 hod

SOB: 9:00 – 13:00 hod.

 

Ďakujeme všetkým školám, pedagógom a žiakom že sa zapojili do našej súťaže a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Autorom ocenených prác blahoželáme.

Sme hrdí na to, že spoločne môžeme umením meniť svet.

 

Hodnotené súťažné kategórie:

A1 Základné školy – deti od 11 do 15 rokov – kresba, maľba, kombinované techniky

B1 Základné umelecké školy – deti od 11 do 15 rokov – kresba, maľba, kombinované techniky

C1 Stredné školy – kresba, maľba, kombinované techniky

C2 Stredné školy – fotografia

C3 Stredné školy – grafika

A1  Základné školy

– kresba, maľba, kombinované techniky

1. miesto
Odrazím sa alebo ostanem stáť?

Sofia Dolinská (13 r.)

ZŠ, Kúpeľná 2, Prešov

2. miesto
Strnulosť? Ľahostajnosť? Pád?

Jana Tomková (14 r.)

ZŠ, Kúpeľná 2, Prešov

3. miesto
Vzďaľovanie

Adam Komara (15 r.)

ZŠ, Kúpeľná 2, Prešov

B1  Základné umelecké  školy

– kresba, maľba, kombinované techniky

1. miesto
„NEPOZNANÁ“

Sabína Perignatová (14 r.)

ZUŠ A. Cígera, Kežmarok

2. miesto
V DNEŠNEJ DOBE

Viktória Semaňáková (14 r.)

ZUŠ A. Cígera, Kežmarok

3. miesto
Tiché povzbudenie

Patrik Štofčík (14 r.)

ZUŠ, Mierová 81, Humenné

C1 Stredné školy

– kresba, maľba, kombinované techniky

1. miesto
Démoni sídliska

Patrícia Halčišáková (16 r.)

ŠUP Prešov

2. miesto
Tá istá a predsa iná

Ema Kováčová (18 r.)

ŠUP Prešov

3. miesto
Puppet show

Carmen Kredatusová (16 r.)

ŠUP Kežmarok

čestné uznanie
Záhadná tvár

Bibiana Alžová (18 r.)

SOŠPG Prešov

čestné uznanie
Tu sa viem nájsť

Dorota Roháčková (16 r.)

ŠUP Prešov

C2 Stredné školy

– fotografia

1. miesto
Istota v objatí

Laura Gerényiová (16 r.)

Gymnázium, Kukučínova, Poprad

2. miesto
Cov-ID:17

Tímea Drimáková (17 r.)

ŠUP Prešov

3. miesto
Vidím sa v tieni

Lea Krempaská (18 r.)

ŠUP Kežmarok

čestné uznanie
Tieň mesta – zrkadlo duše

Sebastián Blahušiak (19 r.)

Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu, Poprad

C3 Stredné školy

– grafika

čestné uznanie
Cesta (s) tieňom

Benjamin Nukovič (18 r.)

ŠUP Kežmarok

čestné uznanie
IDENTITA

Silvia Semaňáková (18 r.)

ŠUP Kežmarok

čestné uznanie
Tmaví psi

Lenka Batkeová (18 r.)

ŠUP Kežmarok

 

 

 

 

 

ŠKOLSKÉ KOLO

 

CENA ŽIAKA a CENA UČITEĽA v školskom kole súťaže Moje (ne)istoty 2022.

Vidím sa v tieni… V tejto téme sa nesie výtvarná a fotografická súťaž Moje (ne)istoty, ktorú každoročne organizuje Škola umeleckého priemyslu v Kežmarku.

Desiateho februára mali možnosť hlasovať žiaci a učitelia a tak udeliť CENU ŽIAKA a CENU UČITEĽA v školskom kole súťaže.

Všetci sa svojej úlohy zodpovedne zhostili. Na hlasovací lístok napísali číslo jednej výtvarnej práce, ktorá ich najviac oslovila. Zapojených bolo viac ako 100 prác. Do hlasovania sa zapojilo 102 žiakov a 13 učiteľov.

Obraz minulosti

Žaneta VICIANOVÁ 3.A PV

 

 

 

Z tieňa

Tereza Rebecca BRODZIANSKA  4.A PV

Stretnutie hodnotiacej komisie a výber prác na krajské kolo v súťaži Moje (ne)istoty 2022.

Hodnotiaca komisia školského kola, ktorá pozostávala zo štyroch členov našich pedagógov umeleckých predmetov sa stretla v priestoroch školskej jedálne 9.2.2022. Súťažné práce boli inštalované, označené poradovým číslom. Členovia komisie hodnotili práce v troch určených kategóriách. Stretnutie členov komisie sprevádzalo, zhodnotenie prác, diskusia o úrovní a spracovaní, posúdenie kvalitatívnych a obsahových výrazových prvkov v hodnotených dielach. Komisia sa zhodla a vybrala práce žiakov v jednotlivých kategóriách, ktoré postupujú do krajského kola. V každej kategórii členovia komisie určili tri diela, ktoré budú ocenené.

Víťazom BLAHOŽELÁME a všetkým študentom, ktorí sa zapojili do školského kola ĎAKUJEME za ich tvorivosť, nové nápady a nezvyčajné spracovanie témy. Odovzdanie cien a diplomov sa uskutoční 14. 3. 2022 počas slávnostnej vernisáže v kežmarskej galérii.  

 

Hodnotené súťažné kategórie:

C1  Stredné školy – kresba, maľba, kombinované techniky

1. miesto
TIENE RAJAObraz Minulosti

Rebecca Ivančíková  4.A PV

2. miesto
BE QUIET

Denis Gabčo  2.A PV

3. miesto
PUPPET SHOW

Carmen Kredatusová  3.A PV

C2  Stredné školy –fotografia

1. miesto
Vidím sa v nebi

Lea Krempaská  3.B FD

2. miesto
Trpezlivosť

Sarah Vnenčáková  2.A FD

PUPPET SHOW

Carmen Kredatusová 3.A PV

C3  Stredné školy –grafika

1. miesto
ZATIENENÝ ČLOVEK

Lenka Mašlonková  3.B GPD

2. miesto
KĽÚČOVÉ SLOVÁ

Martina Gallíková 3.B GPD

3. miesto
UTOPENEC

Klaudia Hanková 3.B GPD

„Skutočný umelec nie je ten, kto je inšpirovaný, ale ten, kto inšpiruje ostatných.“

  Salvador Dali