Charakteristika súťaže 

Charakteristika súťaže a jej poslanie Umelecká súťaž kategórie „C“ krajskej súťaže s účasťou škôl z partnerských miest mesta Kežmarok- Lanškroun a Příbram – Česko, Weilburgu – Nemecko, Lesneven – Francúzsko, Hajdúszoboszlo Maďarsko, Kupiškis – Litva, Gliwice, Bochnia, Zgierz, Nowy Targ – Poľsko.

Súťaž sa koná pod záštitou Miriam Lexmann, poslankyňou Európskeho parlamentu.
Poslaním je vyhľadávanie talentovaných žiakov v oblasti výtvarnej tvorby, podporovať a rozvíjať ich nadanie, talent a viesť k zmysluplnému využívaniu ich voľného času. Úlohou súťaže je aj viesť žiakov k samostatnej tvorivej činnosti a podporovať ich záujem o sebavzdelávanie.

 

Propagácia myšlienky o istotách mladých ľudí v prostredí, v ktorom žijeme: Každý deň je pre nás novým začiatkom, v ktorom sa vždy (občas, často, niekedy, nikdy…) máme o čo oprieť. Niekedy sa nám však istá zem pod nohami rozplýva, strácame oporu – istotu – pevný bod. Na jednej strane stále hľadáme svoje istoty, na strane druhej nás neistota a prekážky môžu posilniť. Téma nabáda k otázke: Čo je isté (neisté) v mojom každodennom dianí, akú istotu si plánujem do budúcna, na čom si zakladám, čo mi dodáva sebadôveru, kedy sa cítim v bezpečí? Stvárnenie tejto idey prispieva k zamysleniu sa, k vlastnému posunu, k dozrievaniu. Námet vyjadrujúci vlastnú istotu (neistotu) môže byť rôznorodý, pričom názov diela je doplnkom, súčasťou, vyjadrením idey diela (môže byť aj dlhší) a posudzuje sa spolu s dielom ako jeden koncept. Hodnotené je teda dielo spolu s názvom – jeho výpovedná hodnota a originalita (po stránke formy aj obsahu).

Viac info:

INFO_Moje (ne)istoty_2022_ Vidím sa v tieni

Sprievodný list pre účastníkov súťaže: 

SPRIEVODNÝ LIST_ Zoznam prác_ Moje (ne)istoty _šk.r. 2021-2022