Platnosť preukazov ISIC/EURO<26 v doprave

Autobusová doprava:
Prvé ročníky platnosť preukazu v doprave je od 1.9.2023 do 31.8.2024
Vyššie ročníky
, bez maturantov: od 1.6.2023 do 31.8.2024
Maturitné, končiace ročníky: od 1.6.2023 do 30.6.2024                                                                                               

Vlaková doprava:
Prvé ročníky majú platnosť od 1.9.2023 do 30.6.2024
Vyššie ročníky, aj končiace: od 1.6.2023 do 30.6.2024

Železnice majú vždy platnosť do 30.6., preto je potrebné, aby si žiaci (ktorí pokračujú v štúdiu na SŠ) predĺžili platnosť hneď v júni, pokiaľ chcú vlakom cestovať aj cez prázdniny.

Maturanti počas prázdnin nemajú nárok na bezplatnú vlakovú dopravu.