V spolupráci s poľskou strednou školou „Zespól Szkól Wladislawa Orkana v Novom Targu“ bola podpísana dňa 20.2.2013 spolupráca na projekte „Utvorenie centra stretnutí poľsko-slovenskej mládeže v Novom Targu“.

Projekt sa týkal spolupráce v odevnej a výtvarnej oblasti. Naši žiaci vycestovali do Nového Targu prezentovať sa na súťažnej módnej prehliadke, ktorej prvou témou bola Ekologická módna- prehliadka z recyklovaných materiálov. Projekt pokračoval v roku 2014, pripravili sme výstavu prác našich žiakov na a zúčastnili sme sa na „Trhoch módy“, kde mala možnosť zhliadnuť práce našich žiakov a pedagógov aj široká verejnosti vo výstavnom stánku ale i na módnej prehliadke, tentokrát venovanej tradičným ľudovým technikám a materiálom v súčasnej odevnej tvorbe.

Koordinátor: Mgr. Zlatica Svitanová

2014_06 „Trhy módy“ v Novom Targu

Už po tretíkrát sme navštívili Poľsko. Opäť to bol Nowy Targ a opäť to bolo v rámci projektu „Centrum spotkań Mlodzieži Polsko-Slovackiej w Nowym Targu“. Tento krát to bola tretia a zároveň posledná etapa projektu, v rámci ktorej sa konali „Trhy módy“ určené pre širokú verejnosť. Počas tohto podujatia sa predstavili rôzni módni tvorcovia a remeselníci v oblasti odievania, predviedli svoje modely v niekoľkých módnych prehliadkach, ale aj v prezentačných i predajných stánkoch. Mali sme možnosť vidieť tu všakovaké výrobky, ktoré však mali niečo spoločné – všetky boli inšpirované tradíciou, či pieninskou prírodou. Nachádzali sme tu tradičné podhalianske motívy a vzory, prípadne modely zhotovené tradičnými ručnými technikami.

Slovensko reprezentovala naša škola prácami žiakov, ale aj učiteľov z oddelenia textilu – Ing. Anny Dominikovej, PaedDr. Jarmily Serbinčíkovej a Mgr. Zlatici Svitanovej.

Okrem nás tu prezentovali svoje práce ešte dve slovenské účastníčky – absolventka Mgr.art. Michaela Bednárová odevmi pre mladé dievčatá s potlačou prírodných štruktúr a súčasná študentka našej školy Nikola Mikleová svojimi šperkami.

Veríme, že naša spolupráca s Poľskom sa týmto neskončila a v budúcnosti sa budeme stretávať na ďalších zaujímavých podujatiach.

Mgr. Zlatica Svitanová

Písali o našej absolventke Mgr.art. Michaele Bednárovej, ktorá sa zúčastnila Trhov módy v Nowom Targu:

Písali o našej študentke Nikole Mikleovej:

Ďakovné listy:

 

2014_05 Ďalšia výstava v Nowom Targu v rámci projektu „Centrum spotkań Mlodzieži

V rámci spolupráce s poľskou školou RĘKODZIELNIK WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH W ZSZ NR 5v Nowom Targu, ktorá nás zapojila do projektu „Centrum spotkań Mlodzieži Polsko-Slovackiej w Nowym Targu“ sme už druhý krát navštívili Nowy Targ.

Prvá časť projektu prebehla v decembri a teraz sa naša spolupráca preklenula do súťažnej výstavy. Túto výstavu sme boli inštalovať 19.5.2014 priamo v priestoroch poľskej školy.

Zastúpenie na tejto výstave majú fotografi, propagační výtvarníci a textiláčky. V popoludňajších hodinách prebehlo aj vyhodnotenie najlepších prác v jednotlivých kategóriách, kde sme získali jedno 1. miesto, jedno 2. a dve 3. miesta.

Pokračovanie spolupráce na projekte bude 21. 6. 2014 „Trhmi módy“.

Mgr. Zlatica Svitanová

2013_12 Krása z odpadu (módna prehliadka)

Odpad, ktorý nám každým dňom zasypáva naše okolie, azda každý z nás považuje za pliagu našej Zeme, ale keďže všetko má dve strany, aj odpad môže mať aj pozitívne využitie. Dokázali to naši študenti našej školy odboru Scénická kostýmová tvorba, s ktorými sme sa zapojili do projektu s poľskou strednou školou z Nového Targu, ktorá nás prizvala do svojho projektu Ekologický odkaz módy , ktorý je spolufinancovaný z Európskym fondom pre regionálny rozvoj prostredníctvom Euroregiónu Tatry.

Vďaka nim mali naši študenti tretieho a štvrtého ročníka mali riešiť  nový módny problém z recyklovateľných materiálov. Tak začali vznikať extravagantné modely plné fantázie a netradičného využitia papiera, igelitov, plastových vrchnákov, obalov, ale i celofánu, starých fotiek a špagátov pod vedením Mgr. Z. Svitanovej, Ing. A. Dominikovej a PaedDr. J. Dobešovej Serbinčíkovej. Sami tvorcovia boli prekvapení, s akým materiálom sa dá pracovať a  hlavne aké modely pod ich rukami vznikali.

Tie predstavili na módnej prehliadke priamo v poľskej škole, kde zožali obrovský úspech nielen u divákov, ale aj u hodnotiacej poroty, ktorá nám prisúdila prvé, druhé miesto a čestnú cenu. Celá prehliadka modelov našich a poľských študentov sa niesla v ekologickom duchu.

Naša spolupráca v tomto projekte nekončí a bude pokračovať ešte v máji a júni v dvoch aktivitách, kde sa majú prezentovať tradície podtatranského regiónu vo fotke a v textilnej tvorbe. To nám dáva nové možnosti tvorby a predstavenia nápadov študentov

Ing. A. Dominiková