SÚŤAŽ: CENA STANISLAVA KOVALČÍKA za najlepšiu KLAUZURKU

Riaditeľka školy Ing. Marta Perignáthová vyhlasuje súťaž o NAJLEPŠIU KLAUZÚRNU PRÁCU v školskom roku 2023/2024.

Súťaž  je symbolom a pamiatkou na umeleckú činnosť a ľudskosť nášho učiteľa a kolegu Stanislava Kovalčíka.

Cenu navrhujú vyučujúci jednotlivých skupín, profilových predmetova a hodnotiaca komisia počas obhajoby. Víťaza vyberie hodnotiaca komisia.

Cenu odovzdáme počas vernisáže výstavy TRADÍCIE V REGIÓNE, ktorá sa uskutoční 21.6. 2024 o 11.00 hod. vo Výstavnej sieni na námestí v Kežmarku.

 Počas vernisáže odovzdáme aj  ceny za najlepšie klauzúrne práce jednotlivých skupín.