Koncoročné klauzúrky 2024

Náročné dni príprav, návrhov, realizácie, písania, tvorenia a boja s uchopením témy sú za nami. Práce na záverečných zadaniach druhákov a tretiakov prebiehali v našich ateliéroch počas celého týždňa. Hlavnou inšpiráciou pre všetkých bola tradícia a kultúra v našom regióne s prvkami fantazijnej syntézy. Týždeň prešiel expresne rýchlo, bol veľmi obohacujúci, únavný, emotívny no veríme, že so schopnými výsledkami.  Našich žiakov čaká ešte druhá náročná časť, a to obhájiť ich týždňový projekt. Ďakujeme pedagógom za ich trpezlivé vedenie, prístup a študentom prajeme veľa šťastia a odvahy počas obhajoby.

Rodičia, priatelia školy a verejnosť bude môcť vidieť výsledné práce na výstave TRADÍCIE V REGIÓNE, ktorá bude inštalovaná vo Výstavnej sieni v Kežmarku.