Talentové skúšky 5.5. 2021

Prvá májová streda sa niesla na našej škole v znamení overovania talentu uchádzačov o štúdium jednotlivých odborov. Žiaci deviatych ročníkov vchádzali do budovy školy od samého rána. Pocit  zodpovednosti, batoh plný výtvarných pomôcok,  portfólio domácej tvorby v obale a prvá veľká životná skúška … tak aj o tom bolo prvé kolo talentovej skúšky na Škole umeleckého priemyslu v Kežmarku. Uchádzači realizovali skúšku priestorového a farebného cítenia. Tešíme sa poctivej domácej príprave záujemcov a veríme, že výsledková listina pre jednotlivé odbory poteší nejedného budúceho študenta našej školy. Druhé kolo talentoviek sa uskutoční 12. Mája.  

Veríme, že ste sa na našej škole cítili príjemne. ĎAKUJEME všetkým zamestnancom školy za poctivú prípravu a plynulý priebeh tohto veľkého dňa.  

2. KOLO TALENTOVÝCH SKÚŠOK

(12.5) sme otvorili bránu školy pre uchádzačov o štúdium jednotlivých odborov. Na ŠUP v Kežmarku sa konalo druhé kolo talentovej skúšky. Potešilo nás konštatovanie hodnotiacej komisie nad úrovňou a kvalitou pripravenosti mnohých uchádzačov. Deviatakom prajeme správne rozhodnutie pri výbere stredoškolského  štúdia a úspešne ukončenie základnej školy.