Riaditeľské voľno a krízový režim

Vážení rodičia, vážení žiaci,

v súlade s § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje riaditeľka školy na piatok 13.03.2020 riaditeľské voľno.

Následne od pondelka, 16. marca 2020 sú na území Slovenska zatvorené všetky školy pre vyučovací proces, minimálne do piatka 27. marca 2020.

Učitelia budú so žiakmi komunikovať prostredníctvom edupage. Žiaci budú dostávať zadania, úlohy i pracovné listy.

S pozdravom
vedenie Školy umeleckého priemyslu Kežmarok