Olympiáda ľudských práv

V čase, keď sa naša spoločnosť otriasa v ohrození niektorých z našich práv, sa naša škola zapojila do 26. ročníka Olympiády ľudských práv. Krajského kola, ktoré organizovalo Gymnázium sv. Moniky v Prešove, sa zúčastnila aj naša žiačka Janka Hurajtová z 3.A triedy, ktorú odborne pripravovala Ing. Dominiková.

Svoje vedomosti a rozhľad najprv uplatnila v prvom kole, ktoré prebiehalo písomnou formou testu a na základe jeho úspešného vyriešenia účastníci postupovali do druhého kola. To sa našej žiačke podarilo, a tak svoje vedomosti a rečnícky talent preukázala pred komisiou, kde si vytiahla jednu z pripravených téz z oblasti ľudských práv a tú prezentovala pred odbornou hodnotiacou komisiou.

Aj keď sa po druhom kole neumiestnila na postupových miestach, v konkurencii žiakov gymnázií a iných odborných škôl sa nestratila a zaznamenala pre našu školu veľmi pekný úspech.

Gratulujeme.