Možnosti fotografie

V spolupráci s Podtatranským osvetovým strediskom v Poprade sa nám podarilo pripraviť pre našich žiakov odbornú fotografický dizajn prednášku pod názvom: MOŽNOSTI FOTOGRAFIE.

Odbornosť, pútavosť, nadšenie, prehľad a vysoký stupeň  vnútornej motivácie predstavil lektor podujatia MgA. Dávid Doroš. Prednáška bola plná ukážok fotografickej tvorby v priereze času, žánrov, obsahov či formálnych prepojení obohatená pútavým rozprávaním prednášajúceho.