Recitátorská súťaž Vansovej Lomnička

Dňa 5. marca 2024 sa žiačky našej školy zúčastnili na recitátorskej súťaži Vansovej Lomnička, ktorá sa uskutočnila v Mestskej knižnici v Kežmarku. Tri žiačky: Ema Baťová, Adela Neuwirthová a Daniela Mruková reprezentovali našu školu s prozaickými textami od autoriek Veroniky Šikulovej a Margity Figuli.

Lili Krehlíková si pre svoj prednes zvolila báseň Mor ho!, s ktorou nás bude ďalej reprezentovať aj na okresnom kole Vansovej Lomničky v Poprade.

Ďakujeme za reprezentáciu školy a tešíme sa z úspechu