Externá časť maturitnej skúšky

Pre žiakov štvrtého ročníka sa v týchto dňoch začala prvá časť ich maturitnej skúšky. Dnes (12.03.2024) absolvovali žiaci externú časť maturitnej skúšky (test) a písomnú formu jej internej časti (sloh) zo slovenského jazyka a literatúry.

Zajtra (13.03.2024) čaká žiakov rovnaká skúška z anglického jazyka.

Všetkým žiakom prajeme pokoj a vnútornú pohodu pri vypĺňaní odpoveďových hárkov a písaní slohovej práce a tiež vlastnú spokojnosť s dosiahnutým výkonom.

.