Prežili sme holokaust

Dňa 12. 03. 2024 sa žiačky a žiaci Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku v sprievode pedagógov, zúčastnili na kultúrno- vzdelávacom programe, ktorý bol venovaný preživším holokaust. Stále výsostne aktuálna téma, na pozadí spoločensko- politickej situácie vo svete, vtiahla do príbehu neľahkého detstva všetkých zúčastnených prostredníctvom svedectva preživšej pani docentky Denisy Nikodémovej.Rodina pani Denisy sa ukrývala na viacerých miestach a nakoniec sa o pani Denisu a jej sestru Vierku postarala pani Pellerová, ktorá ich schovala v manzarde jej domu v Spišskej Novej Vsi. Z opisov niektorých vypätých situáciímrazilo aj po takmer 80 rokoch od skončenia II. sv. vojny.

Celé pásmo moderovala redaktorka Slovenského rozhlasu pani Dagmar Mozolová, ktorá je dušou celého projektu a zároveň sa dlhodobo venuje zaznamenávaniu príbehov preživších holokaust, ale aj tých ktorí pomáhali zachraňovať životy prenasledovaných židovských rodín a jednotlivcov. Program pásma dopĺňali hudobno- spevácke vstupy Kataríny Koščovej a klaviristu Daniela Špinera. Hudba a spev dotvárali sugestívnu atmosféru celého podujatia. V závere sme mali možnosť vidieť dokument s názvom Mamička, ktorý bol natočený so záchrankyňou ani nie dvojročného dievčatka Zorky, spani Zuzanou Dermekovou.

Hlavným posolstvom všetkého čo sme videli a počuli bolo, aby sme si zachovali predovšetkým ľudskosť, slušnosť a toleranciu. Nemusíme mať všetci rovnaké názory, ale nesmieme dovoliť, aby boli týmito názormi obmedzované, či porušované slobody a práva iných ľudí. Ako ľudstvo prežijeme len v tolerantnej a humanistickej spoločnosti.