Návšteva divadla

V rámciobohatenia vyučovania na našej škole a rozšírenia prepojenia rôznych umeleckých prejavov sa naši žiaci triedy 3.A, 3.B, 4.A a 4.B zúčastnilidivadelného predstavenia Audiencia. Jeho autorom je Václav Havel, ktorý ako disident bol v hlbokej nemilosti režimu, ktorý ho ako intelektuála a spisovateľa profesne odsúva na prácu do pivovaru so znemožnením výkonu svojho skutočného povolania. My sme si ho mohli vychutnať v sugestívnom poňatí hercov divadla Ramagu v Spišskej Starej Vsi . Práve hra AUDIENCIA je dialógom medzi sládkom a spisovateľom, kde obaja stoja ako dvaja kolegovia zdanlivo vedľa seba, no predsa ťahajú každý za iný povraz…Postavy mĺkveho spisovateľa sa zhostil Zdenko Dudžák a zdanlivo rafinovaného, no pritom zúfalého sládka, si zahral náš kolega Lukáš Marhefka.

Toto predstavenie získalo viacero ocenení a preto si ceníme aj my, že toto prevedenie sme si mohli vychutnať v takom súkromnom kruhu len pre našich žiakov.K uchopeniu celkovej myšlienky tohto predstavenia slúžilo aj zopár slov od hercov po predstavení venovaných študentom, aby celé predstavenie vnímali v kontexte vtedajšej doby, kedy sloboda nebola samozrejmosťou aby im ani dnešný svet okolo nich nebol ľahostajný. Hercom a organizátorom ďakujeme za autentický umelecký zážitok.