CINEAMA

CINEAMA je najstaršou a najprestížnejšou celoštátnou súťažou v oblasti amatérskej filmovej tvorby na Slovensku. Súťaž napomáha vyhľadávaniu talentovaných tvorcov, zároveň vytvára aj priestor pre rozvoj umeleckej tvorivosti i technickej zdatnosti žiakov, mládeže i dospelých z rôznych regiónov Slovenska, vytvára možnosť pre prezentáciu diel rôzneho tematického i žánrového zamerania, priestor pre porovnanie ich umeleckej i technickej úrovne.

Tešíme sa z úspechu našich žiakov, ktorí pod vedením Mgr. art. Lukáša Marhefku získali vzácne ocenenia.

Filmypostupujú do predvýberu na celoštátne kolo súťaže, ktoré sa bude konaťv dňoch 15 – 17. septembra 2023 v Bardejovských kúpeľoch.