Cechové a remeselné fašiangy

V piatok (21.2.2020) sme sa zúčastnili fašiangového sprievodu na námestí (žiaci prvého ročníka, a pár žiakov z tretieho a štvrtého ročníka).

Ráno sme si na prvých dvoch hodinách vybrali kostýmy ( s pomocou pani učiteľky Svitanovej a pani učiteľky Dominikovej). Tie boli vážne rôzne. Od muchotrávky; cez Dlhého, Širokého a Bystrozrakého, šašov až po kostýmy, ktoré sa veľmi pomenovať nedajúJ

Po tretej hodine sme sa všetci spoločne vybrali na hrad, kde už prebiehal program (tanec folklórneho súboru a príhovor richtára), ktorý sme sledovali počas čakania na začiatok sprievodu. Potom sa pri nás objavila hudobná skupina Batida, ktorá celý sprievod ozvláštnila svojou bubeníckou show.

Za nimi sme šli my a užívali sme si ich hudbu spoločne s okoloidúcimi. Sprievod sa na malú chvíľu zastavil, aby krajčíri (naši starší žiaci) zmerali richtárove oblečenie a potom sme pokračovali až k radnici.

Námestím sa už z diaľky rozliehal hlas,) ktorý nás privítal a pripravil na nasledujúci program. Každá stredná škola si pripravila scénku, v  ktorej nám priblížila život našich predkov a vyvolala v nás kultúrny zážitok. Všetkým sa páčil príhovor pána primátora p. Ferenčáka ktorý všetkých pozval na čaj a šišky. Napriek tomu, že sa nás treskúca zima snažila zničiť, vydržali sme a po spoločnej fotke sme sa vrátili do našej úžasnej školy, kde vždy dbajú o teplé zázemie pre žiakov.

Naťa Nagyová (1.A), Maťa Gallíková (1.B)

Ďakovný list pre ŠUP Kežmarok _Cechové a remeselné fašiangy