Cechové a remeselné fašiangy 2020

 Program na nádvorí kežmarského hradu viažuci sa k fašiangom v duchu ľudových zvykov a tradícií našich predkov (tvorivé dielne, kde si bude možné vyrobiť masku, maľovanie, pochovávanie basy, zakončenie programu na hrade vyvesením strašidelnej masky z okna veže (napodobenina rohatého teľaťa), zahájenie sprievodu mestom dobovým richtárom, sprievod mestom (od hradu k radnici) na čele sprievodu bubnová skupina BATIDA, cechové scénky kežmarských škôl a veľa iného.