Úspechy našich žiakov

Prešovský samosprávny kraj a Podduklianské osvetové stredisko vo Svidníku zorganizovali v dňoch10. – 11. júna 2022 v priestoroch SNM – Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku už 30. ročník krajskej súťažnej prehliadky amatérskej filmovej tvorby CINEAMA.

Táto celoslovenská postupová súťaž, ktorej odborným garantom je Národné osvetové centrum, patrí k vrcholným podujatiam v oblasti amatérskej filmovej tvorby.

Celkovo sa na tejto súťažnej prehliadke predstavilo 32 filmov v troch vekových skupinách autorov a jednotlivých žánrových kategóriách podľa propozícií súťaže.

 

OCENENÉ diela postupujú do predvýberu celoštátného kola súťaže CINEAMA 2022, ktoré sa bude konať 16 – 18.9.2022 v Bardejovských kúpeľoch.

 

 

Zapojili sme do výtvarne súťaže: RÍŠA  FANTÁZIE

Tešíme sa z úspechu našich žiakov.