Pocta Aurelovi Viliamovi Scherfelovi. Autorská báseň p. učiteľky Mgr. L. Hončárovej

Dňa 6.10. 2021 bola v Poprade  – Veľkej na fasáde Scherfelovho Domu slávnostne odhalená bronzová busta Aurela Viliama Scherfela, od známeho pražského akademického sochára Zdeňka Hošeka. Inšpiráciu k plastike čerpal len z niekoľkých starých fotografií. Osobnosť A. V. Scherfela je v Poprade – Veľkej citeľná a hmatateľná do dnešných čias. Tohto podujatia sa zúčastnila aj p. učiteľka Mgr. L. Hončárová, kde bola prednesená aj jej báseň, ktorú osobne k tejto príležitosti zložila.  

 

 

Pocta Aurelovi Viliamovi Scherfelovi

Tvoj pohľad vraví veľa.

Značí múdrosť,

skromnosť,

dobrotu,

cesty vedúce s istotou do cieľa…

temnotu osvietenú jasným svetlom,

i to,

koľko dobrého, 

no i zlého v živote ťa stretlo.

 

Tvoj pohľad neuhýna,

v túžbe ľuďom odovzdať kus zdravia z tvojej lekárne.

Liečivé minerálne vody,

životodarné byliny, 

Tatranské múzeum v priereze histórie, 

deťom škôlku, 

keď oželel si horko svojho syna…

 

Bol si skrátka trochu iný.

 

Bol si, 

no v našich srdciach 

zostávaš a žiješ.

 

 

PhMr. Aurel Viliam Scherfel (*23. 4. 1835 Veľká – †23. 4. 1895 Veľká ) absolvent farmácie na univerzite vo Viedni, lekárnik, botanik, vedec, humanista. Patrí medzi najvýznamnejšie osobnosti, ktoré žili a pôsobili na území Veľkej.

Svojím bohatým a činorodým životom nezmazateľne obohatil život nielen vo Veľkej, ale aj v širokom podtatranskom kraji. Aktívne sa zapájal do šírenia vzdelanosti, bádateľskej činnosti a do rozvíjania kultúrneho a spoločenského života nielen vo Veľkej, kde žil, ale aj
v Uhorsku.

Bol členom Spolku spišských lekárnikov, Rakúskeho spolku lekárnikov, Spolku spišských učiteľov, Uhorského karpatského spolku. Patril k zakladateľom Spoločnosti Velického tatranského múzea, ktoré ako riaditeľ spravoval až do svojej smrti. Jeho humanistické myslenie a cítenie života sa prejavovalo na každom kroku pôsobenia vo verejnom a v spoločenskom živote.

Deťom, ktoré potrebovali opateru, daroval dom so záhradou pre Nadáciu detskej škôlky Aurela Richarda Juraja Scherfela, ktorý po oprave slúži materskej škole aj v súčasnosti. 

Svojím výskumom flóry vo Vysokých Tatrách zostavil niekoľko hodnotných herbárov, ktoré dopĺňajú zbierky Múzea TANAP-u v Tatranskej Lomnici a Podtatranského múzea v Poprade. Za svoju rozsiahlu prácu v rámci Uhorska získal viaceré medzinárodné diplomy a ocenenia.