“NE/ZROZUMITEĽNOSŤ UMENIA“

Na pôde našej školy sme mali vzácneho hosťa. PhDr. Edita VOLOŠČUKOVÁ, PhD. pripravila pre žiakov tretieho a štvrtého ročníka pútavú prednášku na tému: “NE/ZROZUMITEĽNOSŤ UMENIA“. Podujatie bolo realizované s podporou a zabezpečením Podtatranského osvetového stredisko v Poprade.

Edita VOLOŠČUKOVÁ je intermediálna umelkyňa, maliarka, konceptuálna umelkyňa, tvorkyňa objektov, počítačová grafička, textilná výtvarníčka, pedagogička, kurátorka, grafička.

Umelkyňa vystavuje doma aj v zahraničí, jej diela sú majetkom umeleckých a súkromných zbierok po celom svete. Zúčastňuje sa umeleckých a vedeckých sympózií, pripravuje Metodické dni a workshopy.