„Klauzúrky“

Počas tretieho januárového týždňa sa uskutočnili na našej škole komisionálne skúšky z hlavného odborného predmetu a umeleckej praxe.

„Klauzúrky“  absolvovali všetci žiaci našej školy. Pred komisiami prezentovali práce realizované v prvom polroku tohto školského roka. Formálna a obsahová analýza jednotlivých diel, technologický postup, ale aj opis výrazových prostriedkov jednotlivých výstupov. To všetko bolo súčasťou obhajoby každej práce.  Náročný, únavný ale hlavne obohacujúci týždeň máme za sebou.

Tešíme sa a BLAHOŽELÁME k úspešnému zvládnutiu skúšok.

ĎAKUJEME kolegom za vytrvalosť, plynulý priebeh, spätnú väzbu a odborné vedenie svojich zverencov.