Workshop, ŠUP, Prešov

V termíne 27.4. – 28.4.2023 sa štyria žiaci našej školy pod vedením Mgr. Matúša Matavu zúčastnili workshopu na Škole umeleckého priemyslu v Prešove. Workshop bol zameraný na filmovú tvorbu a prácu s kamerou, lektorom bol doc. Mgr. Anton Szomolányi, ArtD.
 
V prvý deň boli študentom premietané ukážky starých filmov. Dozvedeli sa o starých technikách a počiatkoch spracovávania filmovej tvorby. Získali aj dôležité informácie o obsahu, žánri a scenári.
 
Druhý deň 27.4. si žiaci skúsili natočiť aj vlastný nemý film. Téma filmu bola rozchod. Vytvorili scenár, natáčali a strihali. Žiaci si osvojili praktické veci s kamerou, strihom a kompozíciou.
 
 
V tento deň bolo aj vyhodnotenie súťaže Cineama, kde naši žiaci získali hodnotné ocenenia. Veríme, že nadobudnuté poznatky si žiaci osvoja a pomôžu im v budúcnosti.
 
Matúš Matava a kol. študentov:-)

V termíne 27.4. – 28.4.2023 sa štyria žiaci našej školy pod vedením Mgr. Matúša Matavu zúčastnili workshopu na Škole umeleckého priemyslu v Prešove. Workshop bol zameraný na filmovú tvorbu a prácu s kamerou, lektorom bol doc. Mgr. Anton Szomolányi, ArtD.

V prvý deň boli študentom premietané ukážky starých filmov. Dozvedeli sa o starých technikách a počiatkoch spracovávania filmovej tvorby. Získali aj dôležité informácie o obsahu, žánri a scenári. Druhý deň 27.4. si žiaci skúsili natočiť aj vlastný nemý film. Téma filmu bola rozchod. Vytvorili scenár, natáčali a strihali. Žiaci si osvojili praktické veci s kamerou, strihom a kompozíciou.

V tento deň bolo aj vyhodnotenie súťaže Cineama, kde naši žiaci získali hodnotné ocenenia. Veríme, že nadobudnuté poznatky si žiaci osvoja a pomôžu im v budúcnosti.

 

 

 

 
Matúš Matava a kol. študentov:-)