START21ART, MAT, 2023

Naše žiačky Lea Krempaská a Timea Hricová zo 4.B triedy odboru fotografický dizajn sa zapojili do Česko – Slovenskej výtvarnej súťaže START21ART. Súťaž je určená pre študentov štvrtých ročníkov škôl s umeleckým zameraním.

Vyhlasovateľom je nadácia KUBIKUM, s cieľom podporovať a propagovať tvorbu mladých umelcov. Súťaže sa zúčastnilo 17 stredných škôl zo Slovenskej republiky a 6 škôl z Českej republiky. Úlohou študentov bolo vytvoriť exkluzívne dielo na tému ENERGIA.

Po zverejnení výsledkov boli všetky diela zaradené do verejnej elektronickej aukcie, ktorá sa uskutočnila na umeleckom portáli KUBIKUM. Celkovo nadácia KUBIKUM venovala na rozvoj umenia a umeleckého vzdelávania finančné ako aj nefinančné ceny v hodnote viac ako 10 000 EUR.

Vďaka patrí aj nášmu učiteľovi Mgr. Matúšovi Matavovi, ktorý študentov viedol a ktorý sa podieľal aj ako porotca pri celkovom hodnotení súťažných prác.