ÚSVIT – CENA ZA ŠTUDENTSKÝ DIZAJN

Cieľom súťaže je podporiť netradičné interpretácie výtvarných tém a námetov vo vizuálnoumeleckej tvorbe žiakov výtvarného umenia, audiovízie a nových médií škôl umeleckého priemyslu a stredných odborných škôl. Hlavný organizátor súťaže, Škola umeleckého priemyslu Prešov mala za cieľ spropagovať umelecké školstvo na Slovensku a žiakom a ich pedagógom ponúknuť porovnanie svojich zručností a kvalít na celoštátnej úrovni.
 
ĎAKUJEME organizátorom za prípravu, energiu, nadšenie a úsilie, ktoré si tento projekt v nemalej miere vyžadoval.
 
VYHODNOTENIE SÚŤAŽE ÚSVIT 2023
Fotografia
Lenka Bretzová, Portál, ŠUP Kežmarok (vyučujúci: Mgr. Matúš Matava)
 
Čestné uznanie:
Kristína Ferková, Preder svetom, ŠUP Kežmarok (vyučujúci: Mgr. Matúš Matava)
Lea Krempaská, Hej ovčiak, ŠUP Kežmarok (vyučujúci: Mgr. Matúš Matava)
 
Fusakle
2.miesto_Sabína Zelinová, Hubky-Dubky, ŠUP Kežmarok (vyučujúci: Mgr. art. Dominik Britaňák)
 
Čestné uznanie:
Barbora Lavčáková, Ľudové ponožky, ŠUP Kežmarok (vyučujúci: Mgr. art. Dominik Britaňák)
 
MiMi original:
2.miesto _Šimon Hmeľár, Hráškové kráľovstvo, ŠUP Kežmarok (vyučujúci: Mgr. Jana Chritzová)
 
TAKOY
2.miesto_Nina Maliničová, Potulky chrobáka, ŠUP Kežmarok (vyučujúci: Mgr. art. Dominik Britaňák)
 
ĎAKUJEME všetkým kolegom a žiakom, ktorí sa do súťaže zapojili a ocenením žiakom srdečne BLAHOŽELÁME a tešíme sa z úspechu.
 
foto_text: ŠUP PO & ŠUP KK