Finančná sloboda

5. februára sa žiaci tretieho ročníka zúčastnili aktivity z ekonomiky, na ktorej nám dvaja lektori OVB Mariana a Filip predstavili hru Finančná sloboda. Pri hraní hry nás oboznámili s pravidlami a ukázali nám, aké výdavky a povinnosti z finančného hľadiska sa môžu udiať v rámci nášho života a budúcnosti. V priebehu hry nás sprevádzali rôzne udalosti, pre ktoré sme museli hľadať riešenia, aby […]

Natáčanie trikových záberov v Bratislave: Perinbaba 2

Vyučujúci predmetu videotvorba Mgr. Art. Lukáš Marhefka, odborník z praxe a pomocný režisér pána Juraja Jakubiska, pozval svojich žiakov na natáčanie trikových záberov známeho slovenského filmu Perinbaba 2. Žiaci 4.B v doprovode p.uč. Hončárovej navštívili 4. februára Bratislavu. Videli sme prácu rovno na „pľaci“, zelené pozadie, opakované natáčania scén, (kým nebol p. režisér spokojný), prácu majstra pre […]

KAM NA STREDNÚ ŠKOLU?

Milí budúci stredoškoláci Stojíte pred vážnym rozhodnutím, KAM NA STREDNÚ ŠKOLU?! Vyberáte si však nielen tú, vyberáte si aj svoju budúcnosť. A preto je dôležité pristúpiť k tomuto rozhodovaniu zodpovedne a s plnou vážnosťou. Prešovský samosprávny kraj má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 73 škôl. Sú to školy technického, stavebného, ekonomického, umeleckého, pedagogického, športového, gymnaziálneho zamerania. A rozhodovanie, ktorá je […]

Triedne rodičovské stretnutia

Rodičovská rada pri Škole umeleckého priemyslu, Slavkovská 19, 060 01 Kežmarok a riaditeľstvo školy   Vás srdečne pozývajú na triedne rodičovské združenie, ktoré sa bude konať v utorok 04.02.2020 o 15.30 hod.   Program: Informácia o prospechu žiakov za 1. polrok šk. roku 2019/2020 Informácia o dochádzke a správaní sa žiakov za 1. polrok šk. roku 2019/2020 Oboznámenie […]

Divadlo RAMAGU- UVEDENIE VÝSTAVY

24. 1 . 2020 (piatok) 19:00 – ZÁBAVNÝ VEČER 4 PROTI 4 A UVEDENIE VÝSTAVY ŠTUDENTOV ŠKOLY UMELECKÉHO PRIEMYSLU V KEŽMARKU 100 Zamagurčanov sme sa opýtali a teraz hľadáme najčastejšiu odpoveď… Zostav svoj tím a zaži večer plný zábavy, počas ktorého uvedieme aj výstavu kostýmov študentov Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku.  http://ramagu.sk/

Umením meníme svet VÝSTAVA VÝTVARNÝCH DIEL ŽIAKOV ŠKOLY

Byť kreatívny nie je koníček, je to spôsob života… Kreativita, nadanie, tvorba, nápaditosť, talent… to všetko a omnoho viac spája ľudí, ktorí sa rozhodli svoj životný štýl a spôsob bytia podriadiť umeniu. Hovorí sa, že umenie nie je chlebom, ale vínom života….Sme hrdí na to, že zameranie našej školy môže oponovať tomuto tvrdeniu a ponúka širokospektrálne uplatnenie v umeleckom […]