Monthly Archives: máj 2022

MedArt – súťaž v mediálnej tvorbe

Dňa 28.4. 2022 sa žiaci tretieho ročníka odboru fotografický dizajn pod vedením Mgr. Matúša Matavu zúčastnili vyhodnotenia súťaže MEDart, súťaže stredoškolákov v mediálnej tvorbe, ktorá sa konala na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Študenti sa zapojili do kategórií novinárska fotografia, umelecká fotografia a video. Ráno sme sa všetci stretli na vlakovej stanici v Poprade a odštartovali sme náš […]

Športové úspechy

Žiaci si v posledných dňoch určite všimli, že na hodiny telesnej výchovy sa im do partie primotali aj spolužiaci z ostatných ročníkov. Bolo tomu tak preto, že sme sa spoločne pripravovali na krajské kolo basketbalu stredných škôl. V utorok (3.5.2022) nás reprezentovali v mestskej hale chlapci, pod vedením pána učiteľa Lojeka. Dali zo seba všetko, […]

Trh práce – aktuálne trendy

Študenti štvrtého ročníka mali na hodinách ekonomiky možnosť zúčastniť sa prednášky a besedy, ktoré ponúkol´ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Kežmarku ´v rámci poskytovania služieb preventívneho poradenstva pre študentov. Prednáška bola  na témy:  – Trh práce – aktuálne trendy – Užitočné informácie pre budúcich absolventov škôl  ako si pripraviť -životopis, žiadosť o zamestnanie, poistný systém v […]

Talentové skúšky: 1.termín / 1. kolo

4.5. 2022  prebiehalo overovanie talentu uchádzačov o štúdium na našej škole. V prvom kole prvého termínu sa zúčastnilo viac ako 80 záujemcov, ktorí počas dopoludnia testovali svoj talent a výtvarné schopnosti. Po úvodnej prezentácii a odovzdaní domácich prác na hodnotenie nasledovala skúška priestorového a farebného cítenia.    

malé VEĽKÉ kroky

Žiaci končiaceho ročníka Školy umeleckého priemyslu Vás pozývajú na výstavu absolventských prác, ktorá nesie príznačný názov MALÉ VEĽKÉ KROKY. Výstava prezentuje tvorbu študentov odboru propagačné výtvarníctvo a fotografický dizajn. Expozícia zachytáva tvorbu 22 mladých umelcov, ktorých tvorba prekypuje pluralitou spracovania a rôznorodosťou uchopenia tém i obsahu jednotlivých zadaní. Komerčné témy, grafika,fotografia, maľba, dokument, priestorová tvorba..živé […]

Prípravný výtvarný kurz na talentové skúšky

Počas poslednej aprílovej soboty bolo v našej škole rušno. Od rána prebiehal prípravný kurz pred talentovými skúškami pre uchádzačov o štúdium.Celé dopoludnie prebiehalo v príjemnej, tvorivej atmosfére.Pre mladých milovníkov umenia sme pripravili seminár kpostupom a teoretickým východiskám kresby zátišia a realizácie maľby. Nasledovalopraktické precvičovanie a konzultácia k domácim prácam. Počas prestávky sme absolvovali prehliadku školy […]