Športový deň

Prvý týždeň šk.r. bol výnimočný aj v tom, že naši aktívni žiaci a učitelia pripravili pre žiakov a kolegov akciu v podobe športového dňa. Množstvo tvorivých hier a aktivít, ktoré dali zabrať nejednému súťažiacemu. Kvalitná atmosféra, tímová práca, súťaživosť a povzbudzovanie favoritov… to všetko a omnoho viac sme zažili 4.septembra dopoludnia v mestskej športovej hale.ĎAKUJEME […]

Začiatok šk.r. 2019/2020

Po dvojmesačnom oddychu sme sa opäť spoločne stretli na slávnostnom zahájení školského roka. Žiaci a učitelia sa tešili zo vzájomnej prítomnosti a slávnostnú chvíľu umocňoval príhovor riaditeľky školy, Ing. Marty Perignáthovej. Po spoločnom úvodnom stretnutí sa žiaci rozišli do tried so svojimi triednymi učiteľmi. Zážitky, rozhovory…nové tváre prvákov, ale aj doplnený pedagogický zbor.Škola začína písať […]