Biela pastelka

Biela pastelka je verejná zbierka na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Jej výnos slúži na dofinancovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. Aj tento rok sa žiaci našej školy aktívne zapojili do tejto zbierky a tak svojím úsilím prispeli k peknej myšlienke pomáhať iným.
Naše žiačky, dobrovoľníčky nám napísali:
16-18. septembra sme boli dobrovoľníkmi pri zbierke pre Bielu Pastelku, na pomoc pre ľudí so slabým alebo so žiadnym zrakom. Veľmi nás to tešilo, robiť dobrú vec pre ľudí, ktorí sú síce oveľa zdatnejší, no tiež potrebujú pomoc. Aj keď bolo v ranných hodinách zbierky v meste veľmi chladno, po prestávke pri teplom čaji sme sa rozhodli chodiť a pýtať sa ľudí, či by nemali záujem prispieť. Stretli sme sa s rôznymi reakciami, negatívnymi odpoveďami a nezáujmom. . Ale to nás neodradilo a s úsmevom na tvári a s dobrou náladou sme stretli aj ľudí, čo s veľkou radosťou prispeli pár centov ba i eur. Pekne sme im poďakovali a nám zbierka zbehla ako voda. Veľmi radi sme spolupracovali s Bielou Pastelkou a dúfame, že aj takáto pomoc pomohla.
Viktória Naďová a Kristína Mydliarová, 3.A