Workshop fotografie

Dňa 14.10.2019 sa naši žiaci zúčastnili kurzu fotografovania v Tatranskej galérii v Poprade. Zameranie workshopu smerovalo k efektívnemu využitiu mobilného telefónu vo fotografii. Študentka Sabina, ktorá sa zúčastnila tohto kurzu spomína: „Na začiatok nás pani Michaela Eliaš oboznámila s teóriou. Mohli sme vidieť ako funguje fotografická technika. Ukázala nám rôzne spôsoby ako spraviť dobrú fotku aj mobilným telefónom. Ukázala nám niečo aj zo svojej tvorby, čo nás veľmi inšpirovalo. Následne nám zadala úlohu vytvoriť zátišie a nafotiť ho. Bolo to veľmi zaujímavé. Svoje fotky sme mohli v odporúčanej aplikácii upraviť. Ukázala nám toho veľa…bolo to poučné a inšpirujúce.“